Blå Kors er en social hjælpeorganisation, som driver en række botilbud for hjemløse (§110), mennesker med misbrug og mennesker med med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som har behov for kortere (§107) eller længerevarende ophold  (§108). 

Kontakt de enkelte tilbud for at høre mere, hvordan vi kan hjælpe din borger.

Her kan du se en oversigt de forskellige typer af tilbud

De enkelte steder kan derudover tilbyde eksempelvis §104 dagtilbud.

blå kors skannerup

Alkoholbehandling

Vi tilbyder alkoholbehandling - både ambulant behandling og døgnbehandling - efter §141 (Sundhedsloven).

Vi har pladser til alkoholbehandling her:

Behandling af stofmisbrug

På Blå Kors Rold Skov (Arden) og Ungehuset (Arden) har vi også §101-pladser.

behandling

Takster for ophold

Find priser for ophold på Blå Kors' bo- og behandlingstilbud i 2023 (hent takstblad)

 

Samlet oversigt over vores bo- og behandlingstilbud