Barnets Blå Hus - hjælp til børn og unge fra hjem med misbrugsproblemer og deres familier

Barnets Blå Hus er et behandlings- og støttetilbud for børn, unge og deres familier, der har særlige udfordringer på grund af alkohol- eller stofmisbrug i familien. I Barnets Blå Hus møder børnene og de unge voksne, som lytter og gerne vil forstå deres problemer.

De kan få sat ord på det, der er svært. De finder også andre børn og unge i samme situation og oplever lettelsen ved ikke at være alene med tanker og problemer. Børnene og de unge kan selv henvende sig og få en første samtale, man kan komme sammen med en kammerat, eller sammen med forældre eller en anden voksen. Et gruppeforløb varer typisk et halvt år, men kan forlænges, hvis vi vurderer, behovet er der.

Også støtte til forældre

Barnets Blå Hus er også for forældre. Forældrene kan her få støtte til hverdagen og det at være forældre. Der er fokus på trivsel, tryghed og kærlig omsorg. Desuden kan hele familien deltage i aktiviteter som udflugter og sommerlejre.

Barnets Blå Hus er et gratis tilbud, og man kommer der fast hver uge. Der er både lønnede og frivillige medarbejdere. Børn og familier kan komme anonymt og uden visitation fra kommunen.

Evaluering af Barnets Blå Hus

Tidlig indsats gør en forskel for børn og forældre, viser evaluering foretaget af psykolog og PhD Helle Lindgaard
Læs mere

Om Barnets Blå Hus

Vi har især fokus på to områder:

  • At børn får talt om det svære, de har oplevet eller står midt i, og arbejdet med eventuelle traumatiske oplevelser.

  • At børn og forældre bliver bedre til at være sammen med andre og udbygge deres sociale netværk.

Vores målgruppe er:

  • Børn mellem 0 og 13 år, der har et familiemedlem med et stof- eller alkoholmisbrug (I Vesthimmerland er målgruppen udvidet til 0-20 år)
  • Forældre, der har eller har haft et misbrug eller har en partner eller tidligere partner med et misbrug.

Du kan kontakte Barnets Blå Hus, hvis du er:

  • Under 14 år og et af dine familiemedlemmer har et misbrug, som rammer dig.
  • Forælder med et misbrug.
  • Forælder, hvis partner eller tidligere partner har eller har haft et misbrug.
  • Pårørende til en med et misbrugsproblem, hvor der er mindre børn i familien (venner, bekendte eller familiemedlemmer). 
  • Professionel, der gerne vil vide mere om huset, eller som kender en familie, der kunne have behov for støtte i Barnets Blå Hus (f.eks. sundhedsplejerske, socialrådgiver, lærer m.fl.).

Metode

Arbejdet i Barnets Blå Hus er understøttet af et højt fagligt niveau.

barnets blå hus

Organisering

Barnets Blå Hus drives af Blå Kors i samarbejde med den lokale kommune.

Barnets Blå Hus.JPG

Frivillige

Barnets Blå Hus kan altid bruge en ekstra hånd - din hånd.

barnets blå hus svendborg

Menneskesyn

I Barnets Blå Hus har vi et kristent menneskesyn. Vi omsætter vores menneskesyn i praksis ved at yde hjælp og fællesskab til vores medmennesker.

barnets blå hus gyda arny

Støt Barnets Blå Hus

Aktiviteterne i Barnets Blå Hus, f.eks. udflugter, er i høj grad baseret på sponsorer og donationer. 

barnets blå hus svendborg

Videoer om Barnets Blå Hus

Hvad er Barnets Blå Hus? Og hvordan taler man med andre om, at man for eksempel har et familiemedlem, som drikker for meget eller tager stoffer? Find viden og inspiration i vores videoer.

Se videoer
barnets blå hus