Vi vil hjælpe mennesker godt på vej

Hvert år hjælper Blå Kors børn, unge og voksne i udsatte positioner gennem vores mange sociale tilbud.
Vi samarbejder med det offentlige velfærdssystem og supplerer dér, hvor hjælpen ikke er tilstrækkelig. Vores arbejde tager udgangspunkt i det kristne menneskesyn og det helhedsorienterede perspektiv på mennesker.

benjamin humlebæk

Hjælp til de mange, der har det svært

Danmark er – trods velfærd – et samfund, hvor mange borgeres liv præges negativt af misbrug og store sociale problemer. Det gælder alkohol- og stofmisbrug, hjemløshed, psykiske lidelser, stor gæld, ensomhed og andre sociale problemer. Det er de mennesker, vi arbejder for at hjælpe og være talerør for i samfundet.

Blå Kors ønsker i de kommende år at udvikle sig til en endnu stærkere hjælpeorganisation og en aktiv, klar stemme i den offentlige debat.

Morten Skov Mogensen og Dan K. Månsson, generalsekretær og landsformand
bkk-2147_bkd_strategi_2027_maxi_ebog_a42_1.png

Her finder du Blå Kors Danmarks 'Strategi 2027'

Strategi 2027 er den overordnede ramme for udviklingen af Blå Kors’ arbejde og består af to hovedspor – aktør og talerør – og tre tværgående fokusområder.

Du kan finde hele Blå Kors' strategi for de kommende år og læse mere om de enkelte områder ved at klikke på knappen nedenfor.

Hovedtrækkene i Strategi 2027

 

AKTØR

 • Vi vil arbejde for, at flere mennesker med alkoholproblemer motiveres til at gå i behandling
 • Vi vil tilbyde rusmiddelbehandling i tilknytning til alle vores botilbud og væresteder
 • Vi vil arbejde målrettet efter en Housing First-tilgang for de hjemløse. Alle botilbud skal tilbyde efterforsorg, udslusningsydelser samt særlige bostøttetilbud Vi vil styrke indsatsen for pårørende i alle vores enheder, hvor det er relevant
 • TUBAs behandlingskapacitet skal øges. Barnets Blå Hus og Familienetværket skal udbredes til flere steder i landet

TALERØR

 • Vi vil være den mest relevante stemme i debatten om socialt udsatte
 • Vi vil kæmpe for at ændre alkoholkulturen – til gavn for børn, unge og voksne
 • Vi vil kæmpe mod misbrug - og for de mennesker, der rammes af misbrug
 • Vi skal i størst mulig grad søge indflydelse på lovgivning, politikernes prioritering og opinioner i vores samfund
 • Vi vil øge tilslutningen til Blå Kors – flere medlemmer, frivillige og donorer

Tre tværgående fokusområder

FLERE RESSOURCER

Blå Kors finder ressourcer til at hjælpe flere

 • Vi vil øge overskuddet fra Blå Kors Genbrug med 1 mio. kr. pr. år
 • Vi vil øge fundraising til projekter og frie donationer
 • Vi vil skabe ressourcer og ambassadører gennem CSR-samarbejde
 • Vi vil øge antallet af frivillige i Blå Kors med mindst 1.000

KVALITET I ALLE INDSATSER

Blå Kors vil sætte fokus på kvalitet i alle indsatser

 • Vi vil have systematisk fokus på kvalitet
 • Vi vil afprøve tilbud, der er udtryk for nytænkning af ydelser og metoder
 • Vi vil indgå i mindst ét nyt forskningsprojekt
 • Vi vil sikre god dokumentation

ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER

Ledere, ansatte og frivillige skal opleve, at Blå Kors er en attraktiv arbejdsplads

 • Vi vil have fokus på målrettet rekruttering af ledere, ansatte og frivillige
 • Vi vil skabe arbejdspladser med trivsel og udviklingsmuligheder
 • Vi vil tilbyde indholdsrige og meningsfulde opgaver for frivillige – kombineret med et stærkt fællesskab