Vi hjælper mennesker, der er i nød pga. hjemløshed, sociale problemer og ofte også misbrug. Vi tilbyder ophold i et beskyttet og rusfrit miljø.

På Blå Kors Pensionat Taastrup ser vi vores pensionat som et fristed eller et helle, hvor man kan lade op til det, der forhåbentlig bliver en bedre tilværelse. 

Uanset om du selv er i nød, er i familie med en hjemløs eller møder hjemløse via dit arbejde, vil vi gerne hjælpe.

Vi hjælper hjemløse

På Blå Kors Pensionat Taastrup visiterer vi selv vores beboere. Det betyder, at du selv kan henvende dig om et ophold.

Læs mere
Blaa Kors Pensionat Taastrup_1.jpg

Vi samarbejder med sagsbehandlere

Som socialrådgiver, sagsbehandler el. lign. er du velkommen til at kontakte os for at høre, om vi er det rigtige tilbud til den borger, du sidder med.

Læs mere
Blaa Kors Pensionat Taastrup_2.jpg

Pårørende er velkomne på pensionatet

Når et menneske bliver hjemløs på grund af alkoholmisbrug, stoffer, sindslidelse eller andet, berører det også familie og venner.

Læs mere
Blaa Kors Pensionat Taastrup_3.jpg

Om Blå Kors Pensionat Taastrup

På Blå Kors Pensionat Taastrup hjælper vi mennesker i nød. Vi tilbyder fællesskab og vejledning og hjælper mennesker videre i livet.
Læs mere

Vi har altid brug for frivillige

Frivillige medarbejdere er værdsatte på pensionatet, og har du lyst til at være med, så ring til os og hør nærmere.

Som frivillig på Pensionatet bidrager man dobbelt, fordi man giver sin tid og engagement, og fordi man derved frigiver tid til de faste medarbejderes pædagogiske arbejde. Eksempelvis kommer der en frivillig og hjælper i køkkenet med maden til de månedlige fællesspisninger. Fantastisk!

Måske har du en viden eller kunnen, du har lyst til at bidrage med til gavn for beboerne. Det kan f.eks. være juridisk eller økonomisk rådgivning, eller det kan være at tage et nap med i haven en gang imellem.

Hvis du har lyst til at bidrage med sin ekspertise eller har lyst til at hjælpe på anden vis, er du meget velkommen til at ringe til leder Ole Hjuler på tlf.  4399 8171 eller sende en mail til blaakorspensionat@blaakors.dk.

2009-125-153.jpg

Donationer er en hjælp i hverdagen

På Blå Kors Pensionat Taastrup er vi meget taknemlige for de mange forskellige slags donationer, som vi modtager fra lokale og andre.

Vi tager med tak imod donationer, hvad enten det er noget, der direkte forsøder beboernes hverdag på pensionatet, eller det går til pensionatet, som så får frigivet midler, der kan bruges på beboerne.

Læs mere
hænder

Indsamling til genbrug

Pensionatets 4Plus-afdeling indsamler tøj, sko og tasker, bl.a. i containere ved Pensionatet.

Vi indsamlet tøj i containere, og vi uddeler og indsamler sække til aflagt tøj i boligkvarterer i Taastrup.

Salget af det brugte tøj, sko og tasker sker ligeledes gennem 4Plus til gavn for Pensionatets nuværende og tidligere beboere.

4Plus er et aktiverende tilbud, som skal hjælpe nuværende og tidligere beboere.

Navnet 4plus signalerer, at virksomheden gør gavn og er en gevinst for både arbejdstagere, kommunen, det omgivende samfund og Blå Kors Pensionats sociale arbejde.

4Plus har som socialøkonomisk virksomhed sin egen økonomi. Overskuddet af virksomheden styres af Pensionatet, men tilfalder Pensionatets brugere. 

toejcontainer container.jpeg

Kontakt

Blå Kors Pensionat Taastrup
Ludvig Hegners Allé 2
2630 Taastrup

Tlf.: 43 99 81 71
blaakorspensionat@blaakors.dk

Fax: 43 71 81 70

Leder
Ole Hjuler
ohj@blaakors.dk

Blaa Kors Pensionat Taastrup_bagside.jpg