En seng at sove i og en plan for et bedre liv

På vores herberg for hjemløse (§110) har vi seks værelser, hvor hjemløse kan få en ren seng at sove i og et bad. Her vil man blive mødt af medarbejdere, som hjælper med at formulere et mål og lægge en plan for et bedre liv.

Beboerne på herberget er mennesker, der er hjemløse, og i tillæg hertil ofte har misbrug, psykisk sygdom, økonomiske problemer, sociale udfordringer og ensomhed. Hjælpen er derfor altid formet af, hvad den enkeltes behov og udfordringer er. 

Hjælp til at få et bedre liv

På herberget møder beboerne omsorg og opmærksomhed, og vi arbejder recoveryorienteret. Det vil sige, at vi støtter beboerne i at arbejde hen imod deres egen drøm om et bedre liv. Dette sker også i samarbejde med beboerens hjemkommune.

Beboerne på herberget kan benytte varmestuens tilbud i dagtimerne. 

Visitation til en plads på herberget sker ved henvendelse til personalet, og det er lederen, som træffer afgørelse om ophold.

Kontakt

Kontakt

Blå Kors Varmestue Herning
Bethaniagade 30
7400 Herning
Tlf.: 88 44 17 18
varmestuen@blaakors.dk

Leder Anders Stagis
sta@blaakors.dk