Om Bølgebryderne S/I

Bølgebryderne S/I er Blå Kors' specialiserede ungeindsats, der støtter unge mennesker til et liv uden uhensigtsmæssigt forbrug af stoffer og alkohol. Dette gør vi gennem en helhedsorienteret indsats, hvor vi, på tværs af fagområder, tager udgangspunkt i det enkelte menneskes livssituation. Vi arbejder ud fra dén overbevisning, at alle mennesker gør det så godt de kan, med de redskaber de har. De unge, der kommer hos os, bruger ofte stoffer og alkohol som mulighed for at lindre sig selv i et liv, der gør ondt.

Hos Blå Kors støtter vi den unge til at mærke, at der er andre muligheder.

Blå Kors har en over 125 års lang historie med at hjælpe udsatte mennesker i Danmark, hvor overforbrug eller afhængighed af alkohol eller euforiserende stoffer er en barriere for at komme godt videre i livet.

Ydermere er Blå Kors en diakonal organisation, der tager afsæt i det kristne livs- og menneskesyn. Læs meget mere om Blå Kors – og dermed S/I Bølgebrydernes – grundlæggende vision, mission og værdier her.

Dette betyder blandt andet, at Bølgebryderne er en stærkt værdidreven organisation, der tror på det enkelte menneskes ubetingede værdi og krav på at blive mødt respektfuldt, nænsomt og med troen på en lysere fremtid.

Bølgebryderne S/I står således på skuldrene af en traditionsrig, solid og fagligt stærk organisation, hvor det enkelte menneske mødes af høj faglighed og en kompromisløs tro på, at vi alle har iboende ressourcer – nogle gange trænger vi dog til, at andre hjælper én til at mærke og tro på disse.

Dag- og døgnbehandling til unge

Vi har specialiseret vores indsatser i fire afdelinger med hver sin målgruppe, der tilsammen rummer Bølgebryderne S/I's tilbud til alle socialt udsatte unge og voksne i alderen 14-35 år.

Bølgebo

Målgruppen er unge mellem 14-22 år, der alle er diagnosticeret eller er i udredning for ADHD, har tilknytningsforstyrrelse eller oplevet omsorgssvigt og ligeledes har et forbrug af stoffer og/eller alkohol.

Læs mere
bølgebryderen

Ungehuset

Ungehuset er et rusfrit døgntilbud med 12 pladser til aldersgruppen 18-35 år.

Læs mere
ungehuset arden

Bølgegården

Bølgegården er et rusfrit døgntilbud med 12 pladser til aldersgruppen 18-35 år.

Læs mere
bølgegården

Bølgeværket

Bølgeværket er Bølgebrydernes beskæftigelsestilbud med bl.a. forskellige værksteder.

Læs mere
værksted

Kontakt Blå Kors Bølgebryderne

Tlf. 98 58 46 00

Torben Manø
Forstander
Tlf. 21 18 04 46
thm@blaakors.dk 

Bølgebryderen i Mariager