Som medlem viser du, at du står bag Blå Kors Danmark og kampen for de udsatte. Jo flere vi er, jo stærkere står vi. 

Blå Kors Danmark bidrager til indsatsen mod fattigdom, hjemløshed og social udstødelse, specielt hvor dette er forbundet med alkohol og andre rusmidler.

Som medlem af Blå Kors Danmark viser du din opbakning til vores arbejde.

Det er gratis for medlemmer at deltage i det årlige landsmøde.

Som medlem er du med til at vælge Blå Kors Danmarks hovedbestyrelse.

Årligt medlemskontingent:

  • Kr. 110 for enkeltpersoner
  • Kr.  70 for pensionister og studerende
  • Kr. 140 for ægtepar -  Vi har brug for oplysninger om begge ægtefæller. Udfyld nedenstående formular 2 gange og marker kategorien ægtepar.

Ønsker du at blive medlem af Blå Kors Danmark, så udfyld formularen herunder.

Bliv medlem af Blå Kors Danmark

Vælg medlemskategori herunder

Efter vi har oprettet dig som medlem, får du tilsendt en mail med et link, hvor du kan indtaste dit cpr.nr. og bankoplysninger og godkende med dit NemID. Herefter vil kontingentet blive trukket direkte på din bankkonto.