Blå Kors Humlebæk er et rusfrit socialpædagogisk botilbud for mennesker, som har haft et længerevarende alkoholmisbrug og botilbud for mennesker, som er funktionelt eller reelt hjemløse eller har behov for behandling.

Hvis du har drukket alkohol i en sådan grad, at dit helbred har taget skade, din livsglæde er forringet, og du måske har mistet kontakten til de mennesker, du holder af - så både kan og vil Blå Kors Humlebæk gerne hjælpe dig.

Hjælp til mennesker med langvarigt alkoholmisbrug

Blå Kors Humlebæk tilbyder et helhedsorienteret opholdsforløb. Vores målgruppe er voksne i alderen 30-70 år. Mange har haft et mangeårigt alkoholmisbrug, ofte med store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for den enkelte.

Helhedsorienteret tilgang

Blå Kors Humlebæk tilbyder trygge og rummelige rammer for forandring i et rusfrit miljø, sådan at det enkelte menneske har mulighed for at få det bedre. Vi har en helhedsorienteret tilgang til behandling af alkoholskader og lægger vægt på, at beboeren får det bedre fysisk, psykisk og socialt.

Blå Kors Humlebæk er godkendt efter Serviceloven (SEL) §107, §108 og §110 samt Sundhedsloven (SUL) § 141. Det betyder, at vi tilbyder ophold med forskelligt indhold.

Gode fysiske rammer

Der er plads til 28 beboere, som alle har eget værelse med eget bad og toilet. Både inde og ude er der gode muligheder for fællesaktiviteter i hyggelige rammer og mulighed for at finde en hyggekrog for sig selv. Beboerne kommer fra hele landet – nogle bor her i få måneder, andre i flere år.

Sund kost i hverdagen

Ernæringsassistenten sørger for, at der dagligt bliver lavet sund og ernæringsrigtig mad. Der serveres tre hovedmåltider samt tre mellemmåltider. Ernæringsassistenten giver også kostvejledning samt laver diæter efter behov.

Tværfaglige kompetencer

Vi har ansat en tværfaglig personalegruppe for at sikre et helhedsorienteret forløb:

 • Ernæringsassistent
 • Socialrådgivere
 • Pædagoger
 • Social- og sundhedsassistenter
 • En ekstern psykolog, der løbende superviserer medarbejderne
 • Fagrelevante samarbejdspartnere – bl.a. praktiserende læge, psykiatrisk konsulent, fysioterapeut m.fl.

Ophold på Blå Kors Humlebæk

Vi tilbyder trygge og rummelige rammer for forandring i et rusfrit miljø, sådan at du har mulighed for at få det bedre. Vi har plads til 28 beboere, som kommer fra hele landet. 

Læs mere
Humlebaek_flotte_omgivelser.jpeg

Faglig info

Vi tilbyder et helhedsorienteret forløb til borgere, som har brug for fysisk, psykisk og social støtte, udredning og behandling efter et mangeårigt alkoholmisbrug.

Læs mere
Humlebaek_det_faglige.jpeg

Pris og visitation

Henvendelse sker ofte fra borgeren, pårørende, sagsbehandler, sygehus, misbrugscenter eller lignende.

Læs mere
Humlebaek_pris_visitation.jpeg

Hvis du har drukket alkohol i en sådan grad, at dit helbred har taget skade, din livsglæde er forringet, og du måske har mistet kontakten til de mennesker, du holder af, så både kan og vil vi gerne hjælpe dig.

Blå Kors Humlebæks værdigrundlag

Humlebaek_vaerdigrundlag.jpeg

Blå Kors Humlebæks værdigrundlag bygger på Blå Kors´ kristne menneske- og diakonisyn.

Vi arbejder desuden ud fra Blå Kors Danmarks overordnede vision:

 • Nærvær - omsorg funderet i næstekærlighed
 • Faglighed - kvalitet i alle sammenhænge
 • Nye muligheder - tillid til forandring

Det viser sig i dagligdagen ved:

 • At støtte mennesker med et mangeårigt alkoholmisbrug til et liv uden misbrug.
 • At vi via anerkendte og veldokumenterede metoder hjælper mennesker til at erkende og bryde uhensigtsmæssige mønstre for at finde frem til et liv uden misbrug og med en øget livskvalitet.
 • At vi via en helhedsorienteret indsats lægger vægt på, at det enkelte menneske får det bedre både fysisk, psykisk og socialt.

Her finder du Blå Kors´ menneske- og diakonisyn.

Kontakt

Humlebæk Strandvej 11
3050 Humlebæk
Tlf.: 49 13 06 04
Mail: hum@blaakors.dk

Humlebaek_047_10042015.jpeg

Blå Kors Humlebæk ligger i Nordsjælland – blot 40 kilometer fra København

Der kan også træffes aftale med os om at blive hentet på stationen, på sygehuset eller hjemme, afhængig af livssituation.

Nemt at komme til og fra med offentlig transport

Fra Københavns Hovedbanegård kan man tage Kystbanen, som stopper på Humlebæk Station. Turen tager ca. 30 min. Fra Humlebæk Station kører bus 388, som stopper ved Kullabjergvej efter ca. 7 min. kørsel. Stoppested er lige uden for indkørslen til Blå Kors Humlebæk.