Blå Kors Center Sydjylland er en selvejende institution, som er tilknyttet Blå Kors Danmark. Vi er et tilbud til mennesker, der har særlige sociale udfordringer, og som derfor ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig pga. f.eks. afhængighed af rusmidler, psykiske lidelser, dårlig økonomi og social isolation.

Vores formål er at yde omsorg og støtte for den enkelte borger, så det bliver muligt for den enkelte, at restituere og finde fornyet tryghed i en stabil hverdag igen, for hermed på sigt at blive klar til egen bolig.

Vi har også mulighed for at tilbyde et midlertidigt ophold efter Servicelovens §107 pga. nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Dette tilbud kræver dog, at hjemkommunen visiterer til dette.

Vi kan tilbyde en stabil og struktureret hverdag, med mulighed for at deltage i vores beskæftigelsestilbud eller anden aktivitet. 

Kendetegnende for vores målgruppe er, at de gerne vil ud af deres afhængighed, og ønsker at opholde sig på et tilbud, hvor vi efterstræber rustfrihed. Den enkelte borger skal derfor være indstillet på at ville arbejde henimod rustfrihed under opholdet.

I vores tilbud bliver man som beboer også afklaret ift. sine ressourcer, og eventuelt potentiale ift. beskæftigelse og uddannelse.

Husdyr er velkomne efter nærmere aftale.

Ring 50805858 eller send en e-mail til csyd@blaakors.dk

Se også vores facebookside

Om os

Vi tilbyder en stabil og struktureret hverdag i et beskyttet og rusfrit miljø. Rusfriheden betyder, at der ikke må medtages eller indtages rusmidler på Blå Kors Center Sydjyllands område.

Læs mere
Billede 6..jpg

Medarbejdere, bestyrelse og værdigrundlag

Blå Kors Center Sydjylland har veluddannede medabejdere med psykiatriuddannelse, efteruddannelse og supervision.

Læs mere
Billede 11..jpg

Kontakt

Forstander Lillian Stephansen, tlf. 41 93 95 52

Blå Kors Center Sydjylland
Sønderhedevej 7
6623 Vorbasse
Tlf.: 50 80 58 58
csyd@blaakors.dk