Ungehuset i Arden tilbyder døgnbehandling til unge

Blå Kors Ungehuset er et rusfrit døgntilbud med 12 pladser til aldersgruppen 18-35 år.

Gennem en recovery-orienteret praksis hjælper vi unge, der har rusmiddelafhængighed kombineret med psykiske og sociale vanskeligheder, hjemløshed eller familiære udfordringer.

Vi arbejder med neurofeedback, der har en påvist gavnlig effekt på bl.a. misbrug, angst, stress, PTSD, depression og migræne.

Herudover tilbyder vi NADA, der er en kendt metode, der benyttes som supplement til rusmiddelbehandling, men som ligeledes stabiliserer kroppen og mindsker symptomer som stress, søvnproblemer, rastløshed, angst og vrede.

Vi støtter til afklaring af uddannelse og beskæftigelse i samarbejde med hjemkommune ud fra principperne fra Housing First.

I denne forbindelse indtænker vi ADL-træning i alle hverdagens aktiviteter, så den unge er bedst muligt rustet til at komme ud i egen bolig.

Til myndighed

Her finder du information om Ungehusets indsatser, paragraffer m.m.

ungehuset arden

Til den unge

Hvad kan du forvente dig af dit ophold i Ungehuset? Læs mere her.

ungehuset arden

Læs mere om vores øvrige tilbud:

Bølgebo

Målgruppen er unge mellem 14-22 år, der alle er diagnosticeret eller er i udredning for ADHD, har tilknytningsforstyrrelse eller oplevet omsorgssvigt og ligeledes har et forbrug af stoffer og/eller alkohol.

Læs mere
bølgebryderen

Bølgegården

Bølgegården er et rusfrit døgntilbud med 12 pladser til aldersgruppen 18-35 år.

Læs mere
bølgegården

Bølgeværket

Bølgeværket er Bølgebrydernes beskæftigelsestilbud med bl.a. forskellige værksteder.

Læs mere
værksted

Kontakt Blå Kors Ungehuset

Ungehuset
Myhlenbergvej 55
9510 Arden
Tlf.: 98 58 46 00

Torben Manø
Forstander
Tlf.: 21 18 04 46
thm@blaakors.dk 

ungehuset arden