Blå Kors Hjemmet Hobro er et rusfrit botilbud for mennesker med særlige sociale problemer som f.eks. misbrug, ensomhed, psykisk sårbarhed, samt et midlertidigt botilbud for hjemløse.

På Blå Kors Hjemmet Hobro tilbyder vi:

  • Afrusning - SEL §110
  • Midlertidige ophold for hjemløse borgere på 3-6 måneder (Housing First) - SEL §110-ophold
  • Bostøtte - SEL §85/85a efter CTI og ICM metoderne
  • Længerevarende midlertidige ophold for borgere med nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - SEL §107
  • Længerevarende ophold for borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne og behov for omfattende hjælp og omsorg. - SEL  §108
  • Ophold for dømte borgere, der har et misbrug og har brug for behandling og støtte under afsoning - SFL (Straffuldbyrdelsesloven) §78 
  • Beskyttet beskæftigelse - SEL §103
Hobro_023_15092014.jpg

Vores tilbud

Vi er et socialpædagogisk botilbud for personer med et langvarigt massivt misbrug af alkohol og personer med en kortere misbrugshistorie og hjemløseproblemer.

Læs mere
Louise Kristensen og Lenette Schultz Nielsen - Foto Helene Bagger (2).JPG

Ønsker du forandringer i dit liv?

Vi kan hjælpe dig til et liv uden misbrug af alkohol og stoffer. Og vi rækker dig en hånd, hvis dit liv sejler ift. økonomi, bolig, beskæftigelse og forholdet til familien. 

Læs mere
Hobro_024_15092014.jpg

Faglig metode

Vi arbejder især med relationspædagogik, kognitiv terapi og motiverende samtaler. Desuden tilbyder vi medicinsk behandling i samarbejde med læge og psykiater. Læs mere længere nede.

Læs mere
Hobro_005_15092014.jpg

Kontakt

Ølsvej 14-18
9500 Hobro
Tlf.: 96 57 21 00

hobro@blaakors.dk 
Sikker mail: sikkermail-hobro@blaakors.dk

Forstander Dennis Kongensholm Russi
dru@blaakors.dk

Hobro_023_15092014.jpg