Alkohol- og stofproblemer påvirker hele familien og især børnene. De risikerer psykiske, sociale og fysiologiske skader. De skader kan vare ved og/eller komme til udtryk helt ind i voksenalderen.

Barnets Blå Hus drives af Blå Kors Danmark og er et behandlingstilbud til børn fra hjem med alkohol- og stofmisbrug og deres familier.

Langt størstedelen af de børn og forældre, som har været i et forløb i Barnets Blå Hus oplever, at det har haft en positiv betydning. Blandt de adspurgte forældre, i den kvalitative undersøgelse, svarer 100 procent, at det i høj eller meget høj grad, har hjulpet familien. Ifølge Rambøll Managements data har 96 procent af børnene i alderen 3-10 år oplevet, at det har haft en enten positiv eller meget positiv betydning at komme i Barnets Blå Hus. For børnene i alderen 11-15 år er tallet på 85 procent.

Det bringer netop håb i forhold til, at vi ved at forebygge og behandle i tide i høj grad kan fremme både trivsel og øge mestringskompetence for nogle børn – og forældre – der lever i familier med alkohol- og/eller stofproblemer.

Helle Lindgaard, psykolog og PhD

Om evalueringen af Barnets Blå Hus

Evalueringen af Barnets Blå Hus viser et bidrag til forandring og udvikling for de deltagende børn og deres forældre. Data benyttet i evalueringen er dels fra Rambøll Management og suppleret med en undersøgelse blandt forældre i foråret 2022.
Fælles for de 413 børn og unge (3-15 år), som har været tilknyttet Barnets Blå Hus i årene 2016-2022, er, at de har et nærtstående familiemedlem, som har eller har haft alkohol og/eller stofproblemer.

Evalueringen er udarbejdet af psykolog og PhD Helle Lindgaard. 

Du kan hente rapporten i sin fulde udgave eller som pixi-udgave nedenfor.

barnets blå hus

Evalueringen viser:

BØRNENE I BARNETS BLÅ HUS ER MEGET BELASTEDE

Samlet set er børnene, når de starter i Barnets Blå Hus, meget belastede. Mere end normen for aldersgruppen i Danmark.

  • 33 procent mistrives i alvorlig grad, hvilket medfører psykosomatiske symptomer.
  • Børnene er i forskellig grad utrygge og usikre.
  • Nogle børn bliver mobbet i skolen, mens andre er rastløse, ukoncentrerede og impulsive.
  • Efter et forløb falder risikoen for depression og stressbelastning med ca. 50 procent.

 

BØRNENES SYMPTOMER PÅ BELASTNING REDUCERES

  • Færre børn oplever rastløshed og uro.
  • Andelen af børn, som før forløb i Barnets Blå Hus havde udpræget psykosomatiske symptomer, er blevet fire gange mindre.
  • I fællesskaber med ligesindede, både børn og voksne, føler de sig ikke længere forkerte, udenfor og mindreværdige.

Gennem forløbet i Barnets Blå Hus lærer børnene at dele det svære og bliver mødt og hjulpet til at rumme det.


BØRNENES MESTRINGSSTRATEGIER FORBEDRES

Børnene får indsigt, strategier og nye handlemuligheder til at løse de udfordringer, der kan løses. Dertil kommer, at de lærer at sætte sunde grænser og sige fra, at man godt må og hvordan.
Desuden lærer de at bede om hjælp og udtrykke behov.