Barnets Blå Hus kan altid bruge en ekstra hånd - din hånd.

Udover de faste medarbejdere i Barnets Blå Hus er der tilknyttet en række frivillige til forskellige opgaver. 

De frivillige har oftest en pædagogisk, sundhedsfaglig eller anden relevant uddannelse, men alle er velkomne til at blive frivillige.

Alle frivillige modtager månedlig supervision, relevante kurser og løbende sparring med husets faste personale.

Hvad laver de frivillige i huset?

De frivillige er engagerede i fællesspisning, sociale grupper, samtalegrupper, socialfaglig vejledning, udflugter, rengøring, kommunikationsarbejde m.m. Arbejdet foregår som et samarbejde mellem ansatte og frivillige.  

Hver frivillig er tilknyttet et eller flere faste teams, som sammen varetager en af de aktiviteter, der foregår i huset.

At have et fast team gør det både sjovt og trygt at være frivillig, men det har også stor betydning for børn og forældre, at de møder de samme frivillige til de forskellige aktiviteter.

Hvordan bliver man frivillig i Barnets Blå Hus?

Hvis du har lyst til at blive frivillig, er du velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysninger under de enkelte afdelinger nedenfor.

Hvis du skriver, så fortæl kort, hvem du er, og hvorfor du gerne vil være frivillig. Så kontakter vi dig og inviterer dig til en samtale, hvor vi sammen taler videre om dine erfaringer og dine ønsker om arbejdet i Barnets Blå Hus, og om hvordan du kan blive involveret i huset.