Bølgeværket er et beskæftigelsestilbud til udsatte unge

Bølgeværket er et beskæftigelsestilbud under Blå Kors Bølgebryderne i Mariager, hvor vi hver dag arbejder ud fra en ambition om at  ”udsatte unge skal blive til ansatte unge”.

Vi har et ønske om at skabe de bedste muligheder for, at udsatte unge kan hjælpes ind i en vedvarende meningsfuld beskæftigelse på arbejdsmarkedet, på lige vilkår med resten af samfundet.

Vi ønsker, i samarbejde med relevante interessenter, at udvikle en ny markedsledende faglig standard, med målet og målgruppen for øje.

Læs hele Bølgeværkets projektbeskrivelse her.

Til myndighed

Her finder du information om Bølgeværkets tilbud om beskæftigelse.

Læs mere

Til den unge

Hvad kan du forvente dig af dit forløb på Bølgeværket? Læs mere her.

Læs mere

Læs mere om vores øvrige tilbud:

Bølgebo

Målgruppen er unge mellem 14-22 år, der alle er diagnosticeret eller er i udredning for ADHD, har tilknytningsforstyrrelse eller oplevet omsorgssvigt og ligeledes har et forbrug af stoffer og/eller alkohol.

Læs mere
bølgebryderen

Ungehuset

Ungehuset er et rusfrit døgntilbud med 12 pladser til aldersgruppen 18-35 år.

Læs mere
ungehuset arden

Bølgegården

Bølgegården er et rusfrit døgntilbud med 12 pladser til aldersgruppen 18-35 år.

Læs mere
bølgegården

Kontakt Blå Kors Bølgeværket

Bølgeværket
Daniavej 54C 
9550 Mariager
Tlf.: 98 58 46 00

Torben Manø
Forstander
Tlf. 21 18 04 46
thm@blaakors.dk 

værksted