Ungehuset tilbyder døgnbehandling til unge mellem 18 og 35 år

Målgruppen i Blå Kors Ungehuset er borgere i aldersgruppen 18-35 år, som på grund af misbrug og eventuel anden funktionsnedsættelse eller psykisk sårbarhed, har behov for døgnbehandling i en intensiveret, struktureret og tværfaglig indsatsramme.

De unge kan, udover stofafhængigheden, have psykiatriske problemstillinger eller problemer med mestring generelt, f.eks. på grund af kognitive- og indlæringsmæssige vanskeligheder og tilknytnings-, personligheds-, og identitetsforstyrrelser. Der er tale om unge, der kan profitere af en fast, tydelig og rutinepræget struktur og ramme, og som selv udtrykker et ønske om et liv i rusfrihed.

Takster:

§107: kr. 2.870,-/døgn

§110 incl. kost: kr. 2.296,-/døgn

§85a: kr. 454,-/time

Læs mere om vores øvrige tilbud:

Bølgebo

Målgruppen er unge mellem 14-22 år, der alle er diagnosticeret eller er i udredning for ADHD, har tilknytningsforstyrrelse eller oplevet omsorgssvigt og ligeledes har et forbrug af stoffer og/eller alkohol.

Læs mere
bølgebryderen

Bølgegården

Bølgegården er et rusfrit døgntilbud med 12 pladser til aldersgruppen 18-35 år.

Læs mere
bølgegården

Bølgeværket

Bølgeværket er Bølgebrydernes beskæftigelsestilbud med bl.a. forskellige værksteder.

Læs mere
værksted

Kontakt

Ungehuset
Myhlenbergvej 55
9510 Arden
Tlf.: 98 58 46 00

Torben Manø
Forstander
Tlf.: 21 18 04 46
thm@blaakors.dk