I Blå Kors Ungehuset hjælper vi dig godt på vej

I Blå Kors Ungehuset kan du få støtte til at nå dit mål om at kunne leve uden afhængighed og misbrug.

Dette gør vi bl.a. ved at hjælpe dig til at opbygge et nyt og sundere netværk for dig selv, hvor misbrug og afhængighed ikke er i centrum.

Herudover kan vi støtte dig i en proces, hvor du får bearbejdet eller behandlet en psykisk sårbarhed eller psykiatriske problemstillinger.

Formålet med dette er, at du på sigt vil kunne leve et liv uden misbrug, og hvor du kan forsørge dig selv og mestre dit eget liv.

Læs mere om vores øvrige tilbud:

Bølgebo

Målgruppen er unge mellem 14-22 år, der alle er diagnosticeret eller er i udredning for ADHD og/eller ASF og ligeledes har et forbrug af stoffer og/eller alkohol.

Læs mere
bølgebryderen

Bølgegården

Bølgegården er et botilbud til unge mellem 14-22 år, som har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og/eller tilknytningsforstyrrelser.

Læs mere
bølgegården

Bølgeværket

Bølgeværket er Bølgebrydernes beskæftigelsestilbud med bl.a. forskellige værksteder.

Læs mere
værksted

Kontakt

Ungehuset
Myhlenbergvej 55
9510 Arden
Tlf.: 98 58 46 00

Torben Manø
Forstander
Tlf.: 21 18 04 46
thm@blaakors.dk