Bølgegården er et botilbud til unge 

Blå Kors Bølgegården er et rusfrit døgntilbud med 12 pladser til aldersgruppen 18-35 år.  Vi er beliggende i landlige omgivelser tæt på skoven og nær Mariager fjord på Norupvej 1, 9550 Mariager.

Gennem en recovery-orienteret praksis hjælper vi unge, der har rusmiddelafhængighed kombineret med psykiske og sociale vanskeligheder, hjemløshed eller familiære udfordringer.

Vi arbejder med neurofeedback, der har en påvist gavnlig effekt på bl.a. misbrug, angst, stress, PTSD, depression og migræne.

Herudover tilbyder vi NADA, der er en kendt metode, der benyttes som supplement til rusmiddelbehandling, men som ligeledes stabiliserer kroppen og mindsker symptomer som stress, søvnproblemer, rastløshed, angst og vrede.

Vi støtter til afklaring af uddannelse og beskæftigelse i samarbejde med hjemkommune ud fra principperne fra Housing First.

I denne forbindelse indtænker vi ADL-træning i alle hverdagens aktiviteter, så den unge er bedst muligt rustet til at komme ud i egen bolig.

Til myndighed

Her finder du information om Bølgegårdens indsatser, paragraffer m.m.

Læs mere
bølgegården

Til den unge

Hvad kan du forvente dig af dit ophold på Bølgegården? Læs mere her.

Læs mere
bølgegården

Læs mere om vores øvrige tilbud:

Bølgebo

Målgruppen er unge mellem 14-22 år, der alle er diagnosticeret eller er i udredning for ADHD, har tilknytningsforstyrrelse eller oplevet omsorgssvigt og ligeledes har et forbrug af stoffer og/eller alkohol.

Læs mere
bølgebryderen

Ungehuset

Ungehuset er et rusfrit døgntilbud med 12 pladser til aldersgruppen 18-35 år.

Læs mere
ungehuset arden

Bølgeværket

Bølgeværket er Bølgebrydernes beskæftigelsestilbud med bl.a. forskellige værksteder.

Læs mere
værksted

Kontakt Blå Kors Bølgegården

Bølgegården
Norupvej 1
9550 Mariager
Tlf.: 98 58 46 00

Torben Manø
Forstander
Tlf. 21 18 04 46
thm@blaakors.dk 

bølgegården