Vi er et bo-, behandlings- og beskæftigelsestilbud for unge

Bølgegården er et kombineret bo-, behandlings- og beskæftigelsestilbud for unge mellem 18 og 35 år.

Fælles for de unge på Bølgegården er, at de har muligheden for at finde eller genfinde en for dem hensigtsmæssig balance i liv og hverdag, sideløbende med behandling, botræning og beskæftigelse. 

Formålet med at bo på Bølgegården er:

  • Vedligehold af rusfrihed, herunder støtte og indsigt for at bryde med afhængighedsadfærd
  • At understøtte den enkeltes muligheder for at fastholde egne ressourcer eller fremme øget selvstændighed mod selvstændig tilværelse i egen bolig
  • At forbedre den enkeltes sociale og personlige færdigheder
  • At medvirke til at øge den enkeltes mulighed for deltagelse i uddannelse og beskæftigelse, og samfundslivet generelt
  • At opnå indsigt i barrierer og ressourcer, som har betydning for at leve netop det gode liv som den enkelte definerer

Om Bølgegården

Bølgegården består af syv lejligheder, som er godkendt efter servicelovens § 107, heraf to fleksible lejligheder godkendt efter servicelovens § 85 og 107 med eget bad og køkken.

Læs mere
boelgegaarden.jpeg

Mere end Bølgegården

Bølgegården er ét ud af fire tilbud inden for Blå Kors i Mariager Fjord Kommune, som er målrettet unge, og som vi har et tæt samarbejde med.

Læs mere

Kontakt

Bølgegården
Norupvej 1
9550 Mariager
Tlf.: 20 58 46 31

Torben Manø
Forstander
Tlf. 21 18 04 46
thm@blaakors.dk 

boelgegaarden.jpeg