Bølgebryderen tilbyder døgnbehandling til unge 

Bølgebryderen er et lyst og venligt hus, der ligger smukt ned til Mariager fjord med egen badebro.

Bølgebryderen er et bosted godkendt til SL § 66 stk. 1 nr. 6 og § 107. Målgruppen er unge mennesker mellem 14-22 år, der alle er diagnosticeret/ er i udredning for ADHD og/eller ASF og ligeledes har et forbrug af euforiserende stoffer og/eller alkohol, som bl.a. bruges som redskab til at forsøge at lindre og berolige dem selv.

På Bølgebryderen arbejder vi miljøterapeutisk, hvor trygge relationer og beroligende fysiske rammer er essentielle i den helhedsorienterede indsats. Livet i vores hus er præget af genkendelighed og forudsigelighed, hvilket frigiver overskud og ro for den unge i processen mod øget trivsel.

Dette miljøterapeutiske arbejde foregår i tæt samarbejde med Børne- og ungdomspsykiatrien og andre relevante samarbejdspartnere.

Bølgebryderen tilbyder desuden rusmiddelbehandling og beskæftigelse som en del af tilbuddet.

Til myndighed

Her finder du information om Bølgebryderens indsatser, paragraffer m.m.

Læs mere

Til den unge

Hvad kan du forvente dig af dit ophold på Bølgebryderen? Læs mere her.

Læs mere

Til forældre

Vi hjælper dit barn godt på vej i trygge og rolige omgivelser.

Læs mere

Læs mere om vores øvrige tilbud:

Ungehuset

Ungehuset er et rusfrit døgntilbud med 12 pladser til aldersgruppen 18-35 år.

Læs mere
ungehuset arden

Bølgegården

Bølgegården er et botilbud til unge mellem 14-22 år, som har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og/eller tilknytningsforstyrrelser.

Læs mere
bølgegården

Bølgeværket

Bølgeværket er Bølgebryderens beskæftigelsestilbud med bl.a. forskellige værksteder.

Læs mere
værksted

Kontakt Blå Kors Bølgebryderen

Bølgebryderen
Daniavej 52
9550 Mariager
Tlf. 98 58 46 00

Torben Manø
Forstander
Tlf. 21 18 04 46
thm@blaakors.dk 

bølgebryderen