Bølgebo tilbyder et trygt ophold til dit barn

Når dit barn bor på Bølgebo udarbejder vi, i samarbejde med den unge, kommunen og værge, mål for opholdet. Vi tager afsæt i den unges drømme, ressourcer og ambitioner i planlægning af beskæftigelse/skole/praktik.  Den unge møder en kreds af trygge, engagerede voksne, der alle arbejder på et uddannelsesmæssigt og fagligt højt niveau. Vi vægter, at dit barn tilknyttes ressourcestærke, trygge og stabile voksne, der hjælper med de udfordringer og behov, som netop dit barn har.

Miljøet på Bølgebo er kendetegnet ved at være et roligt og trygt miljø, med omsorgsfulde og kærlige voksne med et højt kompetenceniveau. Dit barns kontaktperson følger dit barn tæt og støtter til egenomsorg og udvikling.

 

Læs mere om vores øvrige tilbud:

Bølgegården

Bølgegården er et rusfrit døgntilbud med 12 pladser til aldersgruppen 18-35 år.

Læs mere
bølgegården

Ungehuset

Ungehuset er et rusfrit døgntilbud med 12 pladser til aldersgruppen 18-35 år.

Læs mere
ungehuset arden

Bølgeværket

Bølgeværket er Bølgebrydernes beskæftigelsestilbud med bl.a. forskellige værksteder.

Læs mere
værksted

Kontakt Blå Kors Bølgebo

Bølgebo
Daniavej 52
9550 Mariager
Tlf. 98 58 46 00

Torben Manø
Forstander
Tlf. 21 18 04 46
thm@blaakors.dk 

bølgebryderen