Hvilken alkoholbehandling virker bedst?

Ifølge lovgivningen har alle ret til gratis og anonym alkoholbehandling, og man skal være i gang med behandlingen senest 14 dage efter, man har henvendt sig. Men hvilken behandling virker bedst?

Døgnbehandling, dagbehandling, ambulant behandling, rådgivning?

Der er mange forskellige variationer af alkoholbehandling. Men vi kan lige så godt sige det med det samme, den bedste behandling er den behandling, der passer bedst til den enkelte, og som tager udgangspunkt i den enkeltes behov og problemer.

Der er fx ikke umiddelbart noget, der tyder på, at individuel behandling virker bedre end gruppebehandling, eller at døgnbehandling er bedre end dag- eller ambulant behandling. 

De fleste får lige så meget ud af ambulant behandling som af dag- eller døgnbehandling. Men igen afhænger det af den enkeltes behov. Nogle har så komplekse behov, at det vil være en fordel med døgnbehandling.

Sundhedsstyrelsens National Kliniske Retningslinjer for alkoholafhængighed fra 2018 (NKR) anbefaler, at mennesker med svær alkoholafhængighed, svære sociale problemer eller psykiske lidelser, bliver tilbudt dag- eller døgnbehandling. Derudover anbefaler retningslinjerne, at man inddrager familien - i stedet for at gå i individuel behandling, hvis man har familie eller tætte pårørende.

Flest i ambulant behandling

For mange vil det være en fordel, at behandlingen griber mindst muligt ind i hverdagen. Langt størstedelen af alle behandlingsforløb foregår da også ved daglige eller ugentlige aftaler med en alkoholbehandler, så man stadig kan tage på arbejde eller passe sin familie ved siden af behandlingen.

98 procent af behandlingsforløbene i 2017 foregik ambulant, mens to procent var i døgnbehandling.

Nogle mennesker kan opretholde en almindelig hverdag ved siden af deres alkoholproblem, mens det for andre er en stor udfordring at få hverdagen til at hænge sammen. Alkoholbehandlingen begynder derfor oftest med en udredning af, hvor alvorligt problemet er. I den forbindelse undersøger alkoholbehandleren også, om vedkommende skal i medicinsk behandling for abstinenser, inden behandlingen for alkoholproblemer kan begynde.

Hvor længe varer en alkoholbehandling?

I 2018 varede et alkoholbehandlingsforløb i gennemsnit 8,5 måned. 

For døgnbehandling har forskning vist, at varigheden af behandling ikke har betydning for effekten. Et langt ophold giver ikke af sig selv et bedre resultat. Alligevel kan et langt ophold sagtens være det bedste for den enkelte.

For ambulant behandling tyder det på, at behandlingen er mest effektiv, jo mere intensiv behandlingen er - særligt i den første del af forløbet. Hvis man mødes ofte med sin behandler eller sin gruppe i begyndelsen af forløbet, kan det være med til at fastholde motivationen om at ændre sine vaner og i sidste ende forkorte behandlingsforløbet.

Når man afslutter det egentlige behandlingsforløb, har mange brug for fortsat at bevare kontakten til sin behandler eller samtalegruppe for at fastholde de nye vaner.

Det er det, man med fagsprog kalder efterbehandling, og som kan være alt fra selvhjælpsgrupper til opfølgende opringninger fra en alkoholbehandler i op til et år efter, at behandlingen er afsluttet.