Hvor mange danske unge ryger hash? 

Forbruget af illegale stoffer i Danmark er størst blandt unge under 25 år. Et af de mest populære stoffer er hash.

 • 41 procent af de unge mellem 16 og 24 år har prøvet at ryge hash. Knap 20 procent af dem har gjort det inden for det seneste år.
 • 7,8 procent af de unge mellem 16 og 24 år har røget hash inden for den seneste måned. Af dem har 30 procent røget hash mindst 10 gange inden for den seneste måned. 58 procent har brugt stoffet 1-3 gange, mens 12 procent har prøvet det 4-9 gange.
 • Forbruget af hash blandt unge er steget siden 1990'erne og frem til 2010, hvor der skete et knæk på kurven, inden forbruget igen steg i årene efter.

Kilde: Narkotikasituationen i Danmark 2017, Sundhedsstyrelsen.

Hvor mange unge i Danmark har et hashmisbrug?

 • Ifølge en undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet er der omkring 50.000 danskere, der har et misbrug af hash.
 • Ifølge samme undersøgelse har ca. 17.000 unge i Danmark under 25 år et hashmisbrug.

Kilde: UngMap 2015 - fra Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet

Hvor mange unge kommer i behandling for deres misbrug af hash?

Ifølge en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsens register over stofmisbrugere (SIB) kommer flere unge i behandling for deres stofmisbrug end tidligere.

 • I 2016 var 45 procent af de danskere, som er i stofmisbrugsbehandling, unge mellem 18 og 25 år. I 2006 udgjorde de unge 25 procent.
 • I 2016 var 16.500 mennesker i Danmark i stofmisbrugsbehandling. I 2006 var der 13.000. 
 • I 2016 angav 62 procent af de unge, som var i stofmisbrugsbehandling, hash som hovedstof. I 2002 var det 15 procent. 

Kilde: KL's nyhedsbrev Momentum.

Hvorfor er hash og cannabis skadeligt?

 • Hash er særligt skadeligt for unge, fordi deres hjerner er under udvikling helt frem til 25 års-alderen. 
 • Et forbrug af hash kan føre til sløvhed, koncentrationsbesvær, dårligere indlæring og nedtrykthed.
 • Hashen påvirker receptorer i hjernen og kan forringe indlæringsevnen.
 • Hash er vanedannende. Det vil sige, at man kan udvikle en afhængighed. Risikoen for afhængighed er størst blandt de unge. Ca. 10-20 procent af de unge, der prøver hash, udvikler et regelmæssigt brug med risiko for udvikling af misbrug og afhængighed. 
 • Ligesom rygning er hash også skadeligt for lungerne og luftvejene. 
 • Man har risiko for at udvikle psykiske problemer som fx en hashpsykose.

Kilde: Om hash, Komiteen for sundhedsoplysning og Sundhedsstyrelsen.

Cannabis, Sundhedsstyrelsen.

Ordforklaring: Hvad er hvad?

 • Cannabis: Samlet betegnelse for rusmidler fremstillet af hamp-planten (cannabis indica eller sativa).
 • Hash: Består af harpiks (den tørrede plantesaft), som er presset sammen med plantedele og bindemiddel. Hash findes i klumper eller plader, og farven kan være sort, brun, rød eller grøn. Hash indeholder gennemsnitlig 6-8% THC. 
 • Marihuana: Kaldes også pot og består af findelte tørrede blade, topskud og blomster fra hampeplanten. Det ligner tørret, hakket græs. Det indeholder gennemsnitlig 1-2% THC.
 • Skunk: Består af tørrede topskud og blomster fra hunplanter. Skunk ligner marihuana. Men skunk er stærkere, indholdet af THC er gennemsnitlig på 8%, ofte er det højere. Den særlige styrke i skunk er opnået ved planteforædling og specialdyrkning.

Kilde: Værd at vide for unge om hash, Sundhedsstyrelsen

Hvor mange unge tager andre stoffer end hash?

 • 10,6 procent af de unge mellem 16 og 24 år har prøvet andre illegale stoffer som ecstasy, kokain og amfetamin. Det er flere end i 2013, hvor tallet var 9,1 procent.
 • 6,3 procent af de unge mellem 16 og 24 år har prøvet andre illegale stoffer som ecstasy, kokain og amfetamin inden for det seneste år. Det er flere end i 2013, hvor tallet var 3,9 procent.

Kilde: Narkotikasituationen i Danmark 2017, Sundhedsstyrelsen.

Europæiske unges forbrug af hash

I en større undersøgelse af unges alkohol- og rusmiddelvaner (ESPAD) har man blandt andet sat fokus på cannabis. Kortet viser, hvor mange unge i undersøgelsen, som svarede, at de havde benyttet sig af cannabis inden for den seneste måned.

forbrug-eu-hash.jpg

Her kan unge få professionel hjælp, hvis de er afhængige af hash

I Blå Kors hjælper vi blandt andet de unge, som har brug for hjælp til at komme ud af deres hashmisbrug. Vi har en række bo- og behandlingstilbud, som ses nedenfor: