Her på siden finder du fakta om børn, der vokser op i familier med alkoholmisbrug

Ingen mennesker er ens, og ingen mennesker reagerer ens på fx at vokse op i et hjem med alkoholmisbrug. Men statistikkerne giver os alligevel nogle tydelige tal og tendenser på, hvad børn af mennesker med alkoholmisbrug særligt oplever at kæmpe med.

Er du selv barn i en familie med et alkoholmisbrug, eller har du været det, og har du lyst til at snakke med nogle om det, kan du kontakte Barnets Blå Hus eller TUBA, som også tilbyder online rådgivning.

Du er altid velkommen til at kontakte os på 86 81 15 00 eller bkd@blaakors.dk, hvis du har spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her på siden.

Barnets Blå Hus.JPG

Hvor mange børn og unge vokser op i familier med alkoholmisbrug?

 • 109.000 børn og unge i alderen 0-18 år vokser op med forældre, der har et alkoholproblem . Det svarer til hver 10. barn i Danmark. 

  Kilde: Sundhedsstyrelsen 2023

Hvad er konsekvenserne for børn i familier med alkoholmisbrug? 

Alkoholmisbrug i familien kan ifølge Sundhedsstyrelsen medføre alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer for alle. For børnene kan problemerne vise sig både under opvæksten og senere i ungdoms- og voksenlivet.

 • Ca. en tredjedel af alle børn, der vokser op i hjem med alkoholmisbrug, udvikler selv et misbrug som voksen 

  Kilde: Viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge i udsatte familier (2015)

 • Ca. en tredjedel oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser

  Kilde: (Sundhedsstyrelsens faktablad, som henviser til undersøgelsen ”Voksne børn fra familier med alkoholproblemer – mestring og modstandsdygtighed” af Helle Lindgaard (2002)

 • Ca. 40% af personer i alkoholbehandling er vokset op med forældre, der drak

  Kilde: "Familieorienteret alkoholbehandling" fra Sundhedsstyrelsen (2006) henviser til "Behandlingsbehov hos alkoholmisbrugere, hvis forældre havde et alkoholmisbrug" i Ugeskrift for læger (2000), hvor tallet stammer fra.

 • Partner og børn i en familie med alkoholmisbrug har en brugsrate af sundhedssystemet, som er op til fire gange større end almenbefolkningen

  Kilde: Sundhedsstyrelsens faktablad, som henviser til undersøgelsen "Substance abuse and family illness: Evidence from health care utilization and cost-offset research” (1992)

   

En undersøgelse fra 2005, som har undersøgt langtidseffekterne af alkoholmisbrug i familien, viser, at børnene som voksne har:

 • 2½ gange større risiko for at blive indlagt med en psykisk lidelse
 • 3½ gange større risiko for at blive anbragt uden for hjemmet
 • Dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord
 • 7 gange så stor risiko for at opleve vold i hjemmet

Kilde: "Langtidseffekter af forældres alkoholmisbrug" (2005)

Hvad kan man gøre for at hjælpe børn og unge fra familier med misbrug?

Evaluering peger på, at en tidlig indsats gør en stor forskel.
Læs mere her

Der sidder i gennemsnit to børn i hver skoleklasse, der vokser op i en familie med alkoholmisbrug

unge

Vil du vide mere om børn, der vokser op i familier med alkohol- og stofmisbrug?

Barnets Blå Hus (0-13 år)

I Barnets Blå Hus hjælper vi børn i alderen 0-13 år, som vokser op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug, og deres familier. Vi tilbyder specialiseret terapi og sociale aktiviteter. Læs mere her.


TUBA (14-35 år)

TUBA tilbyder specialiseret terapi og rådgivning til unge i alderen 14-35 år. På www.tuba.dk finder du en række informationer og materialer om børn og unge, der vokser op i familier med alkoholmisbrug. TUBA er en del af Blå Kors Danmark.

Har du brug for hjælp?

Er du selv barn i en familie med et alkoholmisbrug, eller har du været det, og har du lyst til at snakke med nogen om det, kan du kontakte Barnets Blå Hus eller TUBA, som også tilbyder online rådgivning.