Forebyggelse før, under og efter misbrug

147.000 danskere har et alkoholmisbrug, der er så stort, at de har brug for hjælp til at stoppe. Antallet af alkoholmisbrugere i Danmark er relativt højere end vores nabolande.

I Danmark har vi en alkoholkultur, hvor vi drikker ofte, og hvor vi ofte drikker meget. Drukkulturen, som vi har den i Danmark, ser man stort set ikke tilsvarende i nogen andre lande.

Det, at det er så almindeligt at drikke ofte og drikke meget, gør, at det er ret let at skjule sit alkoholmisbrug for sin omgangskreds. Samtidig er vores alkoholkultur med til at skabe grobund for, at flere mennesker ender med ikke længere at have kontrol over deres eget alkoholforbrug.

Derfor arbejder vi i Blå Kors på at være med til at ændre alkoholkulturen i Danmark. Med baggrund i veldokumenterede og velafprøvede indsatser kommer vi jævnligt med forslag til politikerne om at tage ansvar og indføre tiltag, der vil mindske alkoholforbruget i Danmark.

Hvis vi kan ændre kulturen, vil vi se et stort fald i sundhedsudgifter og på sigt også et fald i antallet af mennesker med misbrug og et fald i antallet af børn, der vokser op i hjem med alkoholmisbrug.

Download Blå Kors Danmarks anbefalinger til en national alkoholpolitik her.

Tre effektive tiltag:

  1. Sæt prisen op på alkohol
  2. Reducér tilgængeligheden ved at mindske antallet af steder og tidsrum, hvor man kan købe alkohol
  3. Indfør strammere regler om alkoholreklamer og markedsføring

Forebyggelse af alkoholmisbrug kan deles i tre typer: Primær, sekundær og tertiær forebyggelse.

Primær forebyggelse vil sige at oplyse større grupper om farerne ved alkoholmisbrug – og vejlede i, hvordan man undgår at få et skadeligt misbrug. Kommunerne har ifølge lovgivningen ansvaret for den primære forebyggelse.

Sekundær forebyggelse er at finde og hjælpe mennesker, der kun har et begrænset og tidligt misbrug – og få dem til at ændre adfærd, så de undgår skader. Dette sker blandt andet i forbindelse med besøg hos lægen og ved indlæggelse på sygehuset – det er regionernes ansvar.

Tertiær forebyggelse vil sige at begrænse skader, der er opstået – f.eks. ved at hjælpe folk ud af misbrug og hjælpe dem til at undgå tilbagefald. Alle i Danmark har krav på at komme i alkoholbehandling, når de beder om det – og kommunen skal tilbyde det inden 14 dage. Det er kommunen, der bestemmer, hvilken type behandling man kan få, samt hvor meget der skal gøres for at forebygge tilbagefald.