Alkoholbehandling

Blå Kors' alkoholbehandling er baseret på bl.a. kognitiv psykoterapi, systemisk terapi og relationspædagogik. Vi hjælper ikke kun mennesker ud af deres misbrug - vi støtter vores brugere til et sundere liv både fysisk, psykisk og socialt.

I Blå Kors har vi tre nøglebegreber, som går igen i alt vores arbejde:

 • Nærvær - Vi lægger stor vægt på omsorg og nærhed - både fysisk og psykisk.
 • Faglighed - Vi lægger stor vægt på høj faglighed og benytter kun faguddannet personale.
 • Nye muligheder - Vi er overbeviste om, at alle mennesker har nye muligheder, som kan give håb.

Læs mere om Blå Kors' værdier her.

I behandlingen indgår bl.a.:

 • Psykoterapi, individuelt eller i gruppe
 • Parsamtaler og familieterapi
 • Individuelle handleplaner
 • Motion
 • Social genopretning
 • Psykiatrisk konsultation

Desuden tilbyder vi:

 • Familierådgivning
 • Terapi for unge (TUBA)
 • Samtalegrupper for børn af alkoholmisbrugere
 • Sommerlejre for børn og unge fra familier med alkohol- og stofmisbrug

Der er ikke en offentligt godkendt standard for alkoholbehandling i Danmark. Men i 2015 og igen i 2018 udsendte Sundhedsstyrelsen en National Klinisk Retningslinje for behandling af alkoholafhængighed, som Blå Kors har været med til at udarbejde. Den anbefaler bl.a. at inddrage familien, når et menneske kommer i alkoholbehandling.

Rettigheder og muligheder

Alle danskere har ret til anonym alkoholbehandling betalt af kommunen. Der er 14 dages behandlingsgaranti.

Første skridt ud af afhængighed kan være at kontakte din egen læge, som kan henvise dig til behandling. Du kan også kontakte din kommunes misbrugsbehandling, eller du kan kontakte private tilbud som Blå Kors.

Du kan også ringe på vores anonyme telefonrådgivning hver dag fra kl. 18 til 23 på 70 100 130.

Generelt om alkoholbehandling i Danmark

Alkoholbehandling i Danmark er oftest en kombination af medicinsk behandling og psykosocial behandling:

 • Den medicinske behandling kan bestå af antabus, medicin, som dæmper drikketrang, og andre præparater.
 • Den psykosociale behandling er et overordnet begreb for forskellige terapimetoder, som er baseret på samtaleterapi.
 • Kognitiv terapi er den mest velbeskrevne behandlingsmetode inden for alkoholbehandling. 

Bo- og behandlingstilbud

Vi har bo- og behandlingstilbud fordelt over store dele af landet.

Blå Kors tilbyder alkoholbehandling på tre niveauer: Ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling.

 • Vores alkoholbehandling bliver udført af psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og andet faguddannet personale.
 • Vi tilbyder ambulant og dag- og døgnbehandling på behandlingscentre og botilbud.
 • Vi tilbyder afrusning.
 • Vi har botilbud til mennesker med dobbeltdiagnose (misbrug og psykisk sygdom)

Misbrugsbehandling og botilbud

Læs mere om Blå Kors' forskellige institutioner, hvor vi tilbyder alkoholbehandling, behandling for hashmisbrug, behandling til mennesker med dobbeltdiagnoser og botilbud til hjemløse.

Læs mere
Maya