Sådan tager du kontakt til myndighederne

Hvis barnet har brug for særlig støtte - hvis dets sundhed eller udvikling fx er belastet - skal du kontakte de sociale myndigheder. Ifølge dansk lov er det faktisk din pligt.

Det er ofte et fejlagtigt hensyn til forældrene og frygten for udfaldet af handlingen, der holder folk fra at tage kontakt. ”Er det at sladre?”, ”Bliver barnet fjernet?”, ”Blander jeg mig i noget, der ikke vedkommer mig?”.

At kontakte myndighederne er en omsorg for barnet, og det sætter meget sjældent skub i en tvangsfjernelse. Myndighederne vil forsøge at give netop den særlige støtte, der er brug for. Både til barnet, men også til familien.

Hvornår og hvordan skal du tage kontakt?

Du skal underrette socialforvaltningen i den kommune, hvor barnet har bopæl. En underretning kan foregå både skriftligt, telefonisk og personligt. Når du har underrettet myndighederne, er det socialforvaltningens opgave at vurdere, undersøge og sørge for støtte til familien, hvis undersøgelsen viser, at der er et behov.

Hvis du ikke hører fra socialforvaltningen, når du har underrettet, og du ikke ser nogen ændring i barnets trivsel, bør du blive ved med at underrette det, du ser.

Tommelfingerregler for underretning

  • En skriftlig underretning er bedre end en mundtlig. Den kan senere fungere som dokumentation, den er et arbejdsredskab i sagsbehandlingsprocessen, og det bliver nemmere for dig at underrette igen senere, når du har dokumentet liggende.
  • Hold underretningen så faktuel som muligt. Skriv din vurdering af situationen og lad den bygge på faktuelle iagttagelser af, hvad du har set og hørt.
  • Du kan vælge at orientere barnets forældre, når du underretter, men du har ikke pligt til det. Din underretning kan være anonym, men er det som udgangspunkt ikke.