Hvordan hjælper jeg børn fra hjem med alkoholmisbrug?

Her på siden finder du konkrete råd til, hvordan du kan hjælpe et barn, der lider under forældres alkoholforbrug.

Når alkohol bliver et problem, kan den, der drikker, ikke på samme måde være til stede i sin hverdag eller udfylde sin rolle over for de nærmeste. Fokus på alkoholen vokser, og omtanken for familien skrumper. 

Der går ofte mere end ti år, før en mor eller far erkender, at de har et alkoholproblem. Kunsten er at hjælpe deres børn, mens de stadig er børn.

Hvert tredje barn, der vokser op i et hjem med alkoholmisbrug, får selv et alkoholmisbrug som voksen. Mange velfungerende børn fra familier med alkoholproblemer fortæller, at deres redning blev en voksen uden for familien, der så dem og viste dem en anden vej. Du kan blive den voksne i et barns liv.

Gode råd til dig der er:

En skolelærer har en elev i 2. klasse, der aldrig har madpakke med i skolen. Han bemærker, at eleven nogle gange tigger mad hos kammeraterne - andre gange siger hun, at hun ikke er sulten.

Pigen bor alene med sin mor, der aldrig deltager i forældresamtaler. I en telefonsamtale med moderen siger hun, at datteren da bare kan lave sig en madpakke, hvis hun er sulten. Læreren tror moderens svigt skyldes, at hun drikker og sjældent er stået op, når barnet skal i skole.

Sådan kan du som lærer støtte barnet:

 • Underret kommunen om bekymringen for pigen og morens respons på telefonsamtalen.
 • Vær opmærksom på, at pigens situation er sårbar, og at hun har brug for ekstra støtte.
 • Tal med pigens andre lærere og find ud af, hvordan I sammen kan hjælpe hende.
 • Fordel roller og find ud af, hvem af lærerne der har den bedste kontakt med pigen. Lad vedkommende vise pigen ekstra omsorg og melde tilbage til de andre.
 • Sæt pigen i forbindelse med andre børn i samme situation, fx via en samtalegruppe eller på mere uformel vis. Det kan styrke pigen at opleve, at hun ikke er den eneste, der kæmper med problemet. 
 • Lav en fælles politik på skolen for, hvordan I støtter sårbare børn. I kan fx indføre en skolefe-ordning, hvor en lærer har ansvar for at tage sig af sårbare børn. Skolefeen har sit eget budget til støttende aktiviteter og foranstaltninger, som fx madpakker.
 • Hvis du bor i nærheden af Aalborg, Frederikshavn, Aars, Svendborg, Slagelse eller Rønne kan du evt. kontakte Barnet Blå Hus. Hvis barnet er over 13 år, kan du evt. kontakte TUBA, som både har chatrådgivning og 27 lokalafdelinger rundt i landet.

En dagplejer oplever, at et af børnenes far ofte er beruset, når han henter sit barn.

Hun anmelder dette til sine overordnede i kommunen, men så vidt hun kan se, sker der intet. Faren er fortsat beruset, når han henter sit barn. Hun vil gerne vide, hvad hun og kommunen har pligt til at gøre.

Sådan kan du som dagplejer støtte barnet

 • Brug den skærpede underretningspligt og kontakt kommunen igen – skriftligt.
 • Kommunen har pligt til at undersøge situationen, men forvent ingen opfølgning, da socialrådgivere skal respektere familiens ret til privatliv.
 • Bed kommunen om hjælp til at håndtere situationen.
 • Vær ekstra opmærksom på barnet og dets situation. Skriv løbende ned, hvordan barnet trives og notér de situationer, hvor faderen er beruset. Husk at notere datoen.
 • Skriv notater om din oplevelse af faderens samvær med barnet. Giv den videre til familiens socialrådgiver, der har myndighed til at handle.

En spejderleder oplever på en spejderlejr, at en dreng pludselig bryder grædende sammen og fortæller, at hans far ofte drikker sig fuld.

Det er første gang, drengen taler med andre om familiens store tabu.

Sådan kan du som klubleder støtte drengen:

 • Skab en tryg ramme, hvor barnet tør fortælle, hvad det har på hjerte.
 • Vis interesse for barnets situation og for hvordan den påvirker barnet.
 • Vær opmærksom på, at barnet allerede er presset, og at det er stort at dele sine oplevelser med andre for første gang.
 • Find den vigtige balance mellem at spørge nysgerrigt uden at presse barnet til at fortælle.
 • Tro ikke, at problemet kan løses på én gang. Episoden er en første kontakt, og det er vigtigt at tage emnet op med barnet igen senere – uden at presse.
 • Sørg fortsat for at give barnet mange gode oplevelser med de andre spejdere.
 • Kontakt kommunens familieafdeling for råd og vejledning om næste skridt, hvis barnet virker truet eller omsorgssvigtet.
 • Hvis du bor i nærheden af Aalborg, Frederikshavn, Aars, Svendborg, Slagelse eller Rønne kan du evt. kontakte Barnet Blå Hus. Hvis barnet er over 13 år, kan du evt. kontakte TUBA, som både har chatrådgivning og over 30 lokalafdelinger rundt i landet.

En mand bliver opmærksom på, at et barn i hans omgangskreds ikke har det godt på grund af forældrenes alkoholmisbrug.

Barnet taler ikke selv om forældrenes misbrug. Manden overvejer at melde misbruget til kommunen, men frygter, at det kan betyde, at barnet tvangsfjernes, og det vil han ikke være skyld i.

Sådan kan du som ven af huset støtte barnet:

 • Gør barnets forældre opmærksom på bekymringen. Fortæl dem, at deres drikkeri går ud over barnet. Det er muligt, at de bliver sure, men sig det alligevel. Måske lytter de ikke til den første eller den tredje, der påtaler problemet. Men når den femte eller syvende henvender sig, vælger de måske at gå i behandling. Jo flere, der siger højt, at forældrenes brug af alkohol er et problem, jo bedre.
 • Fortæl andre voksne omkring barnet, at forældrenes drikkeri går ud over barnet og læg en plan for, hvordan I sammen kan tage jer ekstra af barnet.
 • Frygt ikke tvangsfjernelse. Det er altid sidste udvej. Kommunen vil først prøve at få en dialog i gang med forældrene om at hjælpe barnet. Tvangsfjernelse kommer først på tale, når barnets udvikling er meget truet, og når alle andre forsøg på at hjælpe familien har været utilstrækkelige.
 • Hvis du bor i nærheden af Aalborg, Frederikshavn, Aars, Svendborg, Slagelse eller Rønne kan du evt. kontakte Barnet Blå Hus. Hvis barnet er over 13 år, kan du evt. kontakte TUBA, som både har chatrådgivning og 27 lokalafdelinger rundt i landet.

”Der var sådan set kun en ting, jeg havde brug for: Et sikkert sted at tage hen, når det derhjemme blev for meget. Henne hos Jytte og Preben fandt jeg altid en pause fra det derhjemme.”
(Citat fra pige, der er vokset op i en familie, hvor der blev drukket for meget)

En mor til en datter i 5. klasse undrer sig over, at datteren og en veninde altid leger i deres hjem.

Da hun opfordrer børnene til at lege begge steder, svarer veninden, at hun ikke vil have nogen med hjem, fordi hendes far drikker. Kvinden taler med børnene om problemerne og henvender sig til faderen. Han giver hende en skideballe, benægter problemet og beder hende blande sig udenom. Kvinden kontakter skolen og underretter kommunen. Begge parter nægter at gå videre med henvendelsen, fordi barnet tilsyneladende fungerer i skolen.

Sådan kan du støtte legekammeraten:

 • Tilbyd fortsat barnet et ekstra hjem, hvor hun trives, føler sig tryg og får gode oplevelser. Skab en ramme, hvor barnet kan lette sit hjerte, når hun føler behov for det. Pres hende ikke til at tale.
 • Tag kontakt til barnets mor. Måske er hun mere åben for støtte end faren? Måske går problemets alvor først rigtig op for moren, når kvinden påpeger, at der er et problem. Måske længes moren efter én, som hun kan tale med om sin mands drikkeri. Det kan også være, at moren afviser at tale om problemerne. Men ved at vise barnets mor omsorg, hjælper du indirekte barnet.
 • Underret kommunen skriftligt og gør det gerne gentagne gange. Din bekymring skal formidles videre til kommunen, da det er kommunen, der har myndigheden til at handle. Hver underretning ender i familiens sagsmappe, og jo flere bekymrede mennesker, der beskriver barnets vilkår, jo mere sandsynligt er det, at kommunen vil handle.
 • Hvis du bor i nærheden af Aalborg, Frederikshavn, Aars, Svendborg eller Rønne kan du evt. kontakte Barnet Blå Hus. Hvis barnet er over 13 år, kan du evt. kontakte TUBA, som både har chatrådgivning og 27 lokalafdelinger rundt i landet.

Der var sådan set kun én ting, jeg havde brug for: Et sikkert sted at tage hen, når det derhjemme blev for meget. Hos min venindes forældre fandt jeg altid en pause fra det derhjemme.

Citat fra pige, der er vokset op i en familie med alkoholmisbrug