Sådan taler du med forældre, der selv ønsker dialog

Mange mennesker med alkoholproblemer tror, at de kan holde op med at drikke ved blot at beslutte sig for det. Alkohol kan dog tage magten fra én, og gøre en sådan beslutning umulig.

Det kræver ofte hjælp udefra, hvis man vil holde op med at drikke. Vis forældrene forståelse for den afmagt, de oplever.

Anerkend, at forælderen ønsker det bedste for barnet
Undgå at dømme, når I taler sammen – vær respektfuld og nærværende. Husk hele tiden på, at mennesket over for dig dybest set er ulykkeligt og selv ville ønske, at meget var anderledes.

Støt, hvor du kan
Det kan være, at den ikke-drikkende forælder ønsker hjælp, mens den drikkende forælder afviser. Ikke-drikkende forældre har ofte bedre øje for problemerne end drikkende forældre. En støttende hånd i ryggen og en fælles omsorg for barnet kan være netop det, der får den ene eller begge forældre til at handle.

Fortæl, hvad det betyder for børnene
Forældrene skal måske gøres opmærksomme på, at alkoholvanerne i hjemmet kan have store konsekvenser for børnene. Det ved alle mennesker ikke.

Støt op om barnets perspektiv
En af dine vigtige opgaver er at aflaste barnet. Tag udgangspunkt i barnets følelser og trivsel. Tal barnets sag og motivér forældrene til forandring ved at pege på rådgivnings- og behandlingsmuligheder. Hjælp dem til at finde den rigtige hjælp.

Lyt til forældrene
Tal ikke kun om problemerne, men også gerne om forældrenes kvaliteter og interesser, samt om deres ønsker og drømme for familien.