Når vores unge mennesker er brugere af et af vores tilbud, hænger det sammen med at de har nogle særlige sociale behov og problematikker, som vi efter en grundig visitationsproces, tror på, at vi kan hjælpe den enkelte unge med. Men for at vi tør tillade os at tro, at vi kan hjælpe vores unge med deres oftest meget komplicerede udfordringer, så handler det om, at vi har udviklet en grundlæggende tænkning, som vi bygger konkret praksis og metode oven på i hverdagen.

Vores grundlæggende tænkning kalder vi for vores faglige idégrundlag. Og hos os består det af to hovedhypoteser, som hos os hver eneste dag skal stå sin prøve i dagligdagen. De to hypoteser er:

1) Eget misbrug er for næsten alle vores unge en del af problembilledet. Alligevel kan vi højt proklamere: ”VI HAR INGEN MISBRUGERE I BØLGEBRYDERNE S/I”:

Som en del af Blå Kors ligger det dybt i vores DNA, at vi laver tilbud til socialt udsatte, hvor en del af problembilledet indeholder misbrugsproblematikker.

Det gør vi også i Bølgebryderne. Men vi er særligt opmærksomme på vores tilgang til netop misbrugsproblematikken. Man kan stille sig selv spørgsmålet:

  • Skyldes misbruget sociale, psykiatriske og/eller psykiske forhold, eller skyldes de sociale udfordringer misbrug?

Hver eneste dag taler vi med vores unge. Unge som har drømme og håb for fremtiden. Som er motiverede for at træffe gode valg for sig selv, men hvor særlige forhold i deres liv gør, at deres motivation ikke bliver til de gode handlinger, som de egentligt er motiverede for. I øvrigt en tanke som psykolog, Dorthe Birkmose meget fint redegør for i sin seneste bog ”Mennnesket ER motiveret”.

Vi møder desværre også alt for ofte unge, der føler sig stigmatiserede allerede som teenagere, når de skal i ”afrusning”, ”misbrugsbehandling”, ”forbedringsforløb”, og hvilke termer vi rundt omkring i vores tværsektionelle sammenhænge bruger om indsatserne over for unge som vores.

For når alt kommer til alt, så viser det sig, at de unges misbrug og adfærd faktisk slet ikke er det interessante at lyse på. Måske i en kort og akut fase, nuvel. Men på den lange bane – altså der hvor livet leves, hvor håb håbes og hvor drømme drømmes – skal vi hjælpe vores unge med at håndtere de svigt, overgreb, traumer, diagnoser eller måske noget helt andet, der er årsagen til at misbruget bliver til løsningen. Og her skal give vores unge nogle nye strategier til at hjælpe dem til at være i verden, med den historie de nu engang har med i deres livs rygsæk.

Det er derfor, at vi ikke har nogen misbrugere i Bølgebryderne S/I. Vi har allerhøjest forbrugere. Det vi kalder for misbrug, oplever vi faktisk i virkeligheden ”bare” er en mestringsstrategi, til at håndtere noget svært og dybereliggende. Og mens vi arbejde med at hjælpe vores unge til at lære nye mestringsstrategier når livet er svært, behandler vi gennem terapi, succesoplevelser, nærvær, omsorg og kærlighed, de dybereliggende udfordringer, der er gået forud for, at forbrug af euforiserende stoffer eller andet, synes som den bedste – eller måske eneste måde at håndtere det på.

Så hvad står så tilbage, når vi fjerne det stigma, som vores unge oplever at begrebet ”misbruger” eller ”misbrug” fører med sig? Ja, så står der unge håbefulde, kompetente, omsorgsfulde, kærlige – ja på alle måder ”smukke unge mennesker” tilbage, som Kim Larsen synger i sangen med titel af samme navn.

Smukke unge mennesker, som har slået sig på fortiden. Men som har et håb og en drøm for fremtiden. Og her ønsker vi at bidrage til at vores unge kan ”Tro på fremtiden”.

 

2) Alle har brug for nogen – men alle har også brug for at være noget for nogen

Meningsfuld beskæftigelse

Alle vores unge har i særlig grad brug for, at nogen er noget for dem. Det er derfor de er hos os. Men vi skal huske, at for at føle sig værdifuld, så har man brug for at vide at der er brug for én. At man ikke kun tager imod. Men at man faktisk selv har noget at give. Noget betydningsfuldt at bidrage med. Og at det betyder, at andre er afhængige af ens tilstedeværelse og bidrag til opgaven og fællesskabet.

Derfor er det en helt central del af Bølgebrydernes S/Is tænkning, at vores unge skal have noget meningsfuldt, men også forpligtende, at stå op til. Hvad enten det er skole, uddannelse eller beskæftigelse. En del af en sund dagsrytme er, at man står op om morgenen og går i skole eller går på arbejde. Det er sundt fordi man bidrager til fællesskabet, til opgaven. Man bidrager til sig selv ved at man lærer sunde og vigtige kundskaber og færdigheder, både fagligt og socialt, som forhåbentligt vil være retningssættende for resten af den unges liv.

Og denne tilgang afspejles i hele vores setup. Når man bor på et af vores botilbud, så har man mulighed for at blive tilknyttet vores værksteder – ”Bølgeværket”. Enten som en form for ”fritidsjob” efter skole eller uddannelse. Eller som et kompetenceudviklende afklaringsforløb i op til 28 timer om ugen. Bølgeværkets motto er ”Fra udsat til ansat”. Og her har vores unge mulighed for, at prøve kræfter med forskellige håndværksmæssige fag, inden for både træ og metal, gartneri, byggeri, kantine og rengøring, montage, ol. Det afgørende er, at værkstedernes opgaver ikke er pseudo-opgaver, opfundet til lejligheden. Men er virkelige opgaver, måske for fremmed regning, hvor vores unge møder slutbrugeren af deres arbejde.

For nogle af vores unge er det en livsomvæltende oplevelse at ”der er nogen, der har ægte brug for det jeg har lavet”. Det er en ganske uvurderlig erfaring at gøre sig, når vores unge skal finde en ny retning i livet. Ikke blot en retning med håb. Men en retning man tør tro på.

Dag- og døgnbehandling til unge

Vi har specialiseret vores indsatser i fire afdelinger med hver sin målgruppe, der tilsammen rummer Bølgebryderne S/I's tilbud til alle socialt udsatte unge og voksne i alderen 14-35 år.

Bølgebo

Målgruppen er unge mellem 14-22 år, der alle er diagnosticeret eller er i udredning for ADHD, har tilknytningsforstyrrelse eller oplevet omsorgssvigt og ligeledes har et forbrug af stoffer og/eller alkohol.

Læs mere
bølgebryderen

Ungehuset

Ungehuset er et rusfrit døgntilbud med 12 pladser til aldersgruppen 18-35 år.

Læs mere
ungehuset arden

Bølgegården

Bølgegården er et rusfrit døgntilbud med 12 pladser til aldersgruppen 18-35 år.

Læs mere
bølgegården

Bølgeværket

Bølgeværket er Bølgebrydernes beskæftigelsestilbud med bl.a. forskellige værksteder.

Læs mere
værksted

Kontakt Blå Kors Bølgebo

Bølgebo
Daniavej 52
9550 Mariager
Tlf. 98 58 46 00

Torben Manø
Forstander
Tlf. 21 18 04 46
thm@blaakors.dk 

bølgebryderen