Drikker de danske unge mere eller mindre alkohol?

Ifølge en af Statens Institut for Folkesundhed seneste rapporter på området, Skolebørnsundersøgelsen 2022, er danske skoleelever i 7. og 9. klasse begyndt at drikke oftere og mere alkohol - og de begynder samtidig også at drikke i en tidligere alder. 

Alkoholforbruget blandt de danske unge har generelt været faldende siden 2002, hvor eksempelvis 50% af de 15-årige drenge drak alkohol hver uge. I 2014 var andelen faldet til 21%, men den seneste undersøgelse fra 2022 viser for første gang i flere år en stigning, så det nu er 27% af de 15-årige drenge, som drikker alkohol på ugentlig basis. Det samme er tendensen for pigerne, hvor 22% procent drikker alkohol hver uge sammenlignet med 12% i 2014.

Andelen af 11-15-årige, som drikker alkohol ugentligt

2022

 • 15 år: 27% (drenge) og 22% (piger)
 • 13 år: 3% (drenge) / 3% (piger)
 • 11 år: 1% (drenge) og færre end 1% (piger)

2018

 • 15 år: 26% (drenge) og 18% (piger)
 • 13 år: 2% (drenge) / 2% (piger)
 • 11 år: Færre end 1 procent (både drenge og piger)

2014

 • 15 år: 21% (drenge) og 12% (piger)
 • 13 år: 3% (drenge) / 2% (piger)
 • 11 år: 1 procent (både drenge og piger)

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed - Skolebørnsundersøgelsen (2022)

Hvornår begynder danske unge at drikke alkohol?

Hvert fjerde år gennemfører Statens Institut for Folkesundhed en rundspørge blandt danske skoleelever. Her spørger man blandt andet eleverne i 5., 7. og 9. klasse om deres alkoholvaner fx om de har prøvet at drikke. Efter at have peaket i 2002, oplevede man et fald i antallet mellem 2022 og 2006. Det var blandt andet i den periode, hvor aldersgrænsen for salg af alkohol i Danmark blev hævet fra 15 til 16 år. Det skete i 2004.

Siden 2014 er antallet af børn og unge, som har prøvet at drikke alkohol, været stigende. I 2014 havde 77% af drengene i 9. klasse prøvet at drikke alkohol, mens det i 2022 gælder 84%. Tilsvarende stigning ses hos pigerne. 

I Skolebørnsundersøgelsen måler man blandt andet på, hvor mange procent af børnene i aldersgruppen 11, 13 og 15 år, der svarer til 5., 7. og 9. klasse, som har prøvet at drikke alkohol.

Hvor mange elever har prøvet at drikke alkohol?

2022

 • 15 år: 84% (drenge) og 85% (piger)
 • 13 år: 40% (drenge) / 39% (piger)
 • 11 år: 16% (drenge) / 8% (piger)

2018

 • 15 år: 84% (drenge) og 82% (piger)
 • 13 år: 39% (drenge) / 34% (piger)
 • 11 år: 20% (drenge) / 7% (piger)

2014

 • 15 år: 77% (drenge) og 74% (piger)
 • 13 år: 36% (drenge) / 32% (piger)
 • 11 år: 21% (drenge) / 7% (piger)

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed - Skolebørnsundersøgelsen (2022)

skolebørnsundersøgelsen 2022 hvor mange har prøvet at drikke alkohol

Mere fest - mindre alkohol

Blå Kors sætter fokus på unges alkoholkultur. Se vores kampagnefilm og find fakta og statistikker. 

kan kristian drikke ud

Binge drinking

Fænomenet "binge drinking" dækker over at højt alkoholindtag ved samme lejlighed. Sundhedsstyrelsen definerer det som fem genstande eller højere.

Flere af 9. klasseeleverne tilkendegiver, at de har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed (fx en fest) i løbet af den seneste måned. 

2019: 59,4%

2015: 57,1%

Kilde: Sundhedsstyrelsen - Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse (ESPAD) 2019

festival

Hvor stor en procentdel af de unge har "binge drukket" den seneste måned?

Spørgsmålet blev stillet i forbindelse med Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse i 2019 blandt unge 15-årige i en lang række europæiske lande.

BKD_Europakort_Binge.png
BKD_Europakort_Binge_Tal.png

Danske unge drikker mere alkohol end de europæiske 

Danske unge skiller sig markant ud i forhold til deres europæiske jævnaldrende, når det kommer til alkoholforbrug.

I Danmark har 47 procent af de 15-årige drenge været fulde mindst to gange, mens det kun drejer sig om 12 procent af drengene i Sverige, viser verdenssundhedsorganisationen WHO's sammenlignende studie af de europæiske alkoholvaner.

europa

Danmark sammenlignet med de nordiske lande

I WHO's rapport sammenlignes unges alkoholvaner i Europa. Danmark indtager 1. pladsen, mens Finland er nummer 13,  Norge nummer 30, Sverige nummer 39 og Island nummer 43, som et af landene i bunden af statistikken. 

Hvor mange af de 15-årige unge har været fulde mindst to gange?

BKD_Antal_15_aarige_fulde_2_gange.png

Hver måned dør en ung pga. alkohol

Der er i gennemsnit 14 dødsfald om året blandt unge i Danmark, hvor årsagen er alkoholrelateret. Det viser en opgørelse fra Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet (SDU). Her har man talt op, at der i perioden 2010-2019 var 143 alkoholrelaterede dødsfald blandt de 15-25-årige danske unge. Det svarer til mere end ét dødsfald om måneden.

 • 79% af dødsfaldene skyldes ulykker i fx bil, fodgængerfelt eller drukneulykker, mens 21% skyldes selvmord eller vold. 
 • Størstedelen af dødsfaldene sker mellem natten til fredag og natten til mandag (knap 80 procent)

Kilde: "Alkoholrelaterede dødsfald blandt 15-25-årige, 2010-2019" - Statens Institut for Folkesundhed og SDU (2021)

redningskrans

Stigningen blandt de unge, der drikker sig fulde, er et rigtig trist billede på vores dårlige alkoholkultur. Samtidig kan vi se, at mange af eleverne, der alle er mindreårige, får lov til at drikke derhjemme. Det er vigtigt, at vi som forældre og voksne tæt på de unge kommer mere på banen og tager et langt større ansvar for de unges drukkultur.

Niels Sandø, enhedschef for forebyggelse, Sundhedsstyrelsen

Hvor ofte drikker de danske unge alkohol?

Andelen af unge mellem 15 og 25 år, der drikker alkohol på ugentlig basis, er steget fra 19,67% i 2014 til 25,43% i 2019. 

Man skønner, at omkring 30.000 unge i aldersgruppen 15-25 år (2018) har så stort et forbrug af alkohol, at de har brug for rådgivning eller behandling. Det er 3.000 flere end i 2014, hvor tallet var 27.000. 

Kilde: Center for Rusmiddelforskning - “Trivsel og brug af rusmidler blandt danske unge 2014/15-2019” (2020)