Alle Blå Kors Danmarks indtægter går til at forebygge misbrugsproblemer og til at hjælpe socialt udsatte mennesker i Danmark og mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler.

Mange børn, unge og voksne har gennem Blå Kors fået hjælp til at komme videre i deres liv.

Dit bidrag gør en forskel

Økonomisk overskud er ikke et mål for Blå Kors. Alle vores midler går til arbejdet for at hjælpe udsatte mennesker i Danmark. Bidrag fra privatpersoner, fonde og virksomheder er med til at give os handlefrihed, så vi kan udvikle og igangsætte projekter, der hvor nøden er. Vi kan ikke altid vente på en offentlig bevilling, når vi ser, at børn eller voksne i Danmark er hjemløse, sindslidende, ensomme og har et misbrug. 

Vil du vide mere om, hvordan Blå Kors Danmark bruger pengene, kan du læse vores årsregnskab nedenfor:

Hjælp udsatte børn, unge og voksne i Danmark

Giv et bidrag og støt vores vigtige arbejde for at hjælpe mennesker, som har det svært - hvad enten det er hjemløse, mennesker med misbrug eller deres pårørende. Læs mere om vores arbejde.

kr.
Indtast valgfrit beløb
Type
Din mailadresse bruges til at sende dig en kvittering på din donation.
CPR nummeret bruges til at give skattefradrag.

Etik i økonomien

Blå Kors Danmark har lavet et sæt etiske retningslinier, der sætter regler og rammer for, hvordan vi samler penge ind.

Reglerne skal sikre, at gaverne bruges mest effektivt for at fremme foreningens formål.

Vores indsamlingsetik er givernes garanti for, at det går ordentligt for sig, når man giver gaver til Blå Kors Danmark. De etiske retningslinier siger blandt andet:

  • Blå Kors Danmark indsamler ikke blandt børn og bruger ikke børn som indsamlere.
  • Blå Kors Danmark følger dansk lovgivning med hensyn til medarbejderes ansættelsesforhold og følger relevante overenskomster.
  • Sammen med en statsautoriseret revisor har vi lavet forretningsgange for alle indtægter og udgifter. Revisionsfirmaet sikrer, at vi disponerer på en økonomisk hensigtsmæssig måde.
  • Bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere får dækket udgifterne til nødvendige rejser og ophold efter regning. Så vidt muligt benyttes billigste transportmulighed.

Hele det etiske regelsæt kan hentes som pdf her: Etiske regler
Læs mere om indsamlingsetik på: ISOBROs hjemmmeside

penge

Hvad går pengene til?

grafik brug af penge

Hvor kommer pengene fra?

grafik hvor kommer pengene fra