Blå Kors Danmark bestræber sig på at sikre, at vores samarbejde med medarbejdere (tidligere og nuværende), frivillige, brugere, medlemmer, bidragsydere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser i øvrigt foregår på en hæderlig måde.  
Dette gælder også for vores behandling af personoplysninger om nævnte grupper.  
Ved tekniske, organisatoriske og adfærdsmæssige forholdsregler søger vi at behandle personoplysninger sikkert og korrekt.  

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Blå Kors Danmark behandler og beskytter de informationer, som du giver os, og den beskriver dine rettigheder. 

Blå Kors Danmark behandler data i overensstemmelse med Persondataforordningen 2016/679 af 27. april 2016 samt dansk lovgivning herom. Vi gør desuden alle bestræbelser for, at dit privatliv er beskyttet online. 

Vi behandler kun persondata, når det er nødvendigt for at varetage den opgave, vi skal løse. Behandling af oplysninger kan ske på en række forskellige grundlag (hjemmel). Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – det gælder f.eks. ved forpligtelseserklæringer/gavebreve og ansættelser. I nogle tilfælde er samtykke nødvendigt f.eks. når vi behandler særligt følsomme oplysninger så som indhentning af straffe- eller børneattest. I så tilfælde sker behandling udelukkende på baggrund af samtykke. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. 

Denne persondatapolitik vedrører informationer, vi behandler om: 

 • Besøgende på vores hjemmeside 

 • Medlemmer 

 • Bestyrelsesmedlemmer 

 • Bidragsydere 

 • Brugere 

 • Frivillige 

 • Jobansøgere og vores nuværende medarbejdere 

 • Kunder 

 • Leverandører 

 • Samarbejdspartnere 

 • Forretningsforbindelser 

 • Deltagere på Blå Kors Lejre og aktiviteter 

 • Ansøgere om julehjælp 

 

Hvorfor behandler vi dine persondata? 

Afhængig af din relation til Blå Kors Danmark behandler vi dine personoplysninger til flere forskellige formål. 

Vi anvender de typer oplysninger om dig og til det formål, som fremgår ved registreringen. Formålet er afgørende for, hvilke typer data om dig, der er relevant for os. Vi bruger ikke flere data, end dem, vi har brug for til formålet. Vi registrerer almindelige personoplysninger som stamdata, kontaktoplysninger, indmeldelsesdato, donationer, registrerings- og kontonummer til oprettelse af Betalingsservice-aftale – her registrerer vi dit CPR-nummer. Det er kun de medarbejdere i Blå Kors Danmark, der i arbejdsøjemed har behov for kendskab til dine personoplysninger, der har adgang til oplysningerne. 

Behandling af persondata om forskellige målgrupper 

Besøgende på vores hjemmeside 

Når du besøger www.blaakors.dk , subdomæner og øvrige hjemmesider under organisationen Blå Kors Danmark, vil teknologisk sporing automatisk optage informationer om dit besøg. Den indsamler dog ikke personlige data. Ifølge Blå Kors deklaration om brug af cookies anvendes cookies til funktionalitet og trafikmåling f.eks. antal besøgende, hvilket hjælper os til at skræddersy siden og forbedre oplevelsen for fremtidige besøgende. 

Du kan imidlertid vælge enten at acceptere alle cookies, at få besked, når der bruges en cookie, eller at afvise alle cookies gennem indstillingerne i din internetbrowser. Bemærk, at du ikke vil kunne bruge tjenester eller aktiviteter, der kræver cookies, hvis du vælger at afvise alle cookies. 

Vi sammenkobler ikke de informationer, der indsamles på denne side med personligt identificerbare oplysninger fra andre kilder. 

Kommunikation, eksempelvis i forbindelse med pressehistorier 

Blå Kors Danmark kommunikationsafdeling udsender løbende pressemateriale, foldere og opslag på sociale medier mm. Blå Kors Danmarks kommunikationsafdeling overholder de presseetiske regler. Det betyder blandt andet, at alle kilder bliver orienteret om, hvor og hvordan de medvirker. I den forbindelse giver medvirkende samtykke til, at artikler, pressemeddelelser, billeder og video vil blive stillet til rådighed for danske medier herunder også sociale medier og hjemmesider. Når det gælder kilder under 18 år indhentes der altid tilladelser fra forældre eller værge. Det er muligt at indgå særlige aftaler om anonymitet.   

Vi gemmer udvalgte fotos og eller videoklip som en løbende dokumentation af Blå Kors Danmarks historie. Hvis kilder eller medvirkende ønsker at billeder skal slettes, vil det være muligt ved skriftlig henvendelse på mail. 

Som en særlig service kan man på vores hjemmeside anmode om at få tilsendt nyhedsmail eller en elektronisk version af vores medlemsblad.  Her tilmelder man sig med mailoplysninger. I den forbindelse opbevarer vi mailadressen indtil en evt. framelding.  Ved framelding bliver alle personhenførbare data slettet. Samme fremgangsmåde gør sig gældende, hvis man vælger at abonnere på vores medlemsblad elektronisk. 

Hvis man vælger at abonnere på vores medlemsblad og modtage det med posten, opbevarer vi postadressen elektronisk, indtil ordningen bliver frameldt. Herefter bliver alle personlige data slettet. 

Blå Kors Danmark udsender markedsføringsmateriale for Blå Kors aktiviteter, der har et alment nyttigt formål for øje til offentlige og kommunale administrationer og institutioner, når det skønnes, at disse har interesse i disse aktiviteter. Eksempler: information om julehjælp og ferielejre. 

Oplysninger om medlemmer 

Er du medlem hos os, anvender vi dine oplysninger til at administrere dit medlemskab og til at kunne sende dig nødvendig information. 

Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer 

Er du bestyrelsesmedlem i Blå Kors eller en af Blå Kors’ afdelinger anvender vi dine oplysninger til at kommunikere med dig. 

Oplysninger om bidragsydere 

Er du bidragsyder hos os anvender vi dine personoplysninger til at kunne administrere dine indbetalinger og til at kunne sende dig nødvendig information. 

Vi anvender også dine personoplysninger til at kunne indberette dit bidrag til SKAT således, at du evt. kan opnå et skattefradrag. Dit bidrag vil derfor fremgå af din årsopgørelse. Hertil anvender vi CPR-nummer. Oplysninger om bidrag opbevares i det kalenderår, hvor bidraget er givet + 5 år. 

Oplysninger om brugere 

Er du bruger på en af vore enheder kommer vi i besiddelse af en del viden om dig, som gør det muligt for os at give dig den bedst mulige hjælp. Det er både stamoplysninger og viden om din historie og aktuelle problemer og dit behandlingsforløb. Vi beder dig i nogle tilfælde også om tilladelse til at kontakte dig, når du ikke længere er bruger på et Blå Kors-tilbud; dette er for at kunne undersøge betydningen af vores arbejde på længere sigt. Vi opbevarer oplysninger om dig i op til 5 år (i nogle tilfælde længere); dette er både af hensyn til eventuel genoptagelse af et behandlingsforløb/genindskrivning og af hensyn til statistik og analyser. 

Oplysninger om frivillige 

I Blå Kors Danmark skelner vi ikke mellem lønnede medarbejdere og frivillige medarbejdere, når det handler om persondatabehandling. Se nedenstående. 

Oplysninger om jobansøgere og medarbejdere 

Er du jobansøger, anvender vi dine personoplysninger til at kunne foretage en kvalificeret bedømmelse af dig, herunder evt. til indhentning af referencer. De personlige oplysninger som vi har i forbindelse med jobansøgere opbevares i 90 dage. 

I forbindelse med rekruttering kan vi anmode dig om at deltage i test. Testen gennemføres kun med dit samtykke, og testen slettes senest 6 måneder efter rekrutteringsprocessens afslutning. 

I forbindelse med ansættelse i Blå Kors Danmark kan vi anmode dig om at indsende din straffeattest og børneattest. Straffeattesten og børneattesten behandler vi udelukkende på baggrund af dit samtykke. 
 
Når vi modtager en interessant, uopfordret ansøgning, som vi ønsker at gemme, fordi der ikke er nogen ledig stilling på det pågældende tidspunkt,  sender vi meddelelse til ansøgeren, hvori vi oplyser, at ansøgningen opbevares i 6 måneder, såfremt der skulle vise sig en relevant ledig stilling. Når der er gået 6 måneder slettes ansøgningen, og ansøger er velkommen til at søge på ny. 

Er du nuværende eller tidligere medarbejder, behandler vi dine personoplysninger til at kunne administrere dit ansættelsesforhold. Oplysninger om fratrådte medarbejdere opbevares i 5 år fra fratrædelsesåret. 

Oplysninger om kunder 

Er du kunde hos os, anvender vi dine personoplysninger til at kommunikere med dig og til at kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig, herunder udføre dine ordrer. 

Oplysninger om leverandører, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser 

Er du leverandør, samarbejdspartner eller forretningsforbindelse med Blå Kors Danmark anvender vi dine personoplysninger til at kunne kommunikere med dig og til at kunne håndtere administrationen af vores relation, herunder f.eks. overføre betalinger m.m. 

Oplysninger om deltagere på Blå Kors Lejre og aktiviteter 

Er du barn eller ung, som deltager på en af vore lejre, anvender vi de oplysninger, som vi får om dig fra dine forældre/værge eller din sagsbehandler, til at varetage dit ophold på den lejr, som du er tilmeldt på. 

Vi opbevarer oplysninger i op til 4 år således, at vi har mulighed for at sende dig invitation til deltagelse i lejr de efterfølgende år. 

De oplysninger som registreres af ”tilmelder” om forældre, sagsbehandler og/eller anden kontaktperson opbevares ligeledes i 4 år med henblik på at sende information om kommende lejre. 

Oplysninger om ansøgere om julehjælp 

Søger du julehjælp, anvender vi kontaktoplysninger, indtægtsgrundlag for din husstand, civilstand og oplysninger om evt. misbrug, som du selv oplyser til brug for behandlingen af din ansøgning om julehjælp. Vi opbevarer dine oplysninger, så længe ansøgningen behandles. Herefter slettes dine oplysninger. 

Vi vil gerne sende information til dig om andre Blå Kors tilbud. Det gør vi kun, såfremt du har givet samtykke hertil. 

Videregivelse, korrektion og sletning af dine personoplysninger 

Blå Kors Danmark kan videregive dine personoplysninger til afdelinger inden for organisationen og eksterne leverandører, som handler på vegne af Blå Kors Danmark. Blå Kors Danmark vil imidlertid ikke sælge eller udleje dine personoplysninger. 

Vi videregiver også dine personoplysninger til eksterne samarbejdspartnere såsom SKAT og Nets. Når vi er dataansvarlige, er kravene til behandling af personoplysninger defineret af os i en skriftlig databehandleraftale. I de tilfælde, hvor videregivelse kræver et samtykke fra dig, indhenter vi samtykket inden behandling af dine personoplysninger. 

Du kan have ret til at få adgang til de personoplysninger, Blå Kors Danmark er i besiddelse af, og til at få dem rettet, hvis de er forkerte. 

Dine personoplysninger bliver slettet, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, vores behandling og vores opbevaring af dine data. 

Indsigtsret 

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig elektronisk eller i et register i øvrigt. Du har også ret til at få oplyst, hvordan vi opbevarer og behandler dine oplysninger, samt hvor længe oplysningerne behandles, med hvilket formål oplysningerne er registreret, og hvor oplysningerne stammer fra. Du har også ret til at forlange kopi af alle oplysninger. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 

For at få indsigt i dine oplysninger skal du sende en mail til Blå Kors Danmark på bkd@blaakors.dk 

Retten til sletning 

Retten til sletning indebærer, at du – med visse undtagelser – har ret til at få slettet oplysninger om dig. Hvis der imidlertid er en saglig grund til, at Blå Kors Danmark beholder oplysningerne, kan du ikke kræve oplysningerne slettet. Hvis du f.eks. har en fast bidragsaftale, kan de nødvendige oplysninger for aftalens opretholdelse ikke slettes. 

På grund af reglerne i bogføringsloven gemmes bidrag i 5 år plus indeværende kalenderår. Blå Kors Danmark er også forpligtet på at indberette bidrag til SKAT. Det samme gør sig gældende i forbindelse med et ansættelsesforhold. 

Hvis du ikke længere ønsker at blive kontaktet af Blå Kors Danmark, skal vi opbevare den information, således at vi ikke efterfølgende kontakter dig. 

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 

Blå Kors Danmark arbejder efter udarbejdede IT-sikkerhedsregler og Blå Kors vejledning om adfærd og IT-sikkerhed. Reglerne indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysnnger mod at blive offentliggjort, tilintetgjort og mod udvedkommendes adgang og kendskab til dem. 

Klageadgang 

Datatilsynet fører tilsyn med, at offentlige myndigheder, private virksomheder med videre behandler personoplysninger i overensstemmelse med EU’s persondataforordning og national persondatalovgivning. 

Såfremt du er af den opfattelse, at Blå Kors Danmark behandler oplysninger om dig i strid med lovgivningen, skal du i første omgang kontakte Blå Kors Danmark, hvor vi vil tage stilling til din henvendelse. 

Hvis du efterfølgende fortsat mener, at Blå Kors Danmark behandler dine oplysninger i strid med lovgivningen kan du henvende dig til Datatilsynet. Kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk

Blå Kors Danmark har ikke udpeget en Data Protection Officer (databeskyttelsesrådgiver). Hvis du ønsker at kontakte Blå Kors Danmark vedrørende vores databehandling skal du henvende dig til bkd@blaakors.dk.  

 
Senest opdateret 27. januar 2021.