Den Blå Viol har en aktiv bestyrelse, som følger livet på værestedet tæt, udstikker rammerne og sætter målene for Den Blå Viol.

Bestyrelsen har ansvaret for drift, økonomi og tilsyn af Den Blå Viol.  Den har fem medlemmer. De fire er udpeget af Blå Kors Danmark (BKD), et medlem er udpeget af Skive Kommune.

Bestyrelsens medlemmer: 

Vedtægterne for Den Blå Viol 

Vedtægterne beskriver, hvordan arbejdet omkring Den Blå Viol skal tilrettelægges.

I vedtægterne kan man bl.a. læse om: 

  •  Den Blå Viols formål og målgruppe 
  •  Bestyrelsens opgaver 
  •  Ansættelse af leder og personale 
  •  Regnskab og revision

Læs hele teksten i vedtægterne.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål, anmodning om samarbejde eller hjælp.

Den Blå Viol
Nørre Allé 2D
7800 Skive

Tlf.: 97 52 46 00

blaa.viol@blaakors.dk

Åbningstider
Mandag-onsdag, fredag: 9.30-15.00
Torsdag: 9.30-19.00
Lørdag-søndag: Lukket

Find medarbejder
den blå viol