Bølgebryderen et roligt og trygt, midlertidigt, specialiseret bosted for unge mellem 14 og 22 år, der har haft en svær start på livet og som er udfordret af misbrug samt diagnoser såsom ADHD eller ASF.

Vi er et hus, der støtter de unge gennem en helhedsorienteret indsats med fokus på uddannelse/beskæftigelse, økonomi, fysisk og psykisk sundhed, relationer og hjælp ift. misbrug og kriminalitet. Denne støtte udføres efter servicelovens §66/107.

Vi efterstræber et roligt, hjemligt og relationsskabende miljø, der støtter den unge til at mærke og tro på sig selv for på den måde at styrke livsduelighed, mestring og tro på egne evner. Dette prioriteres højt og afspejler sig i al praksis og struktur i huset.

 

Siden er under opbygning...

Kontakt

Bølgebryderen
Daniavej 52
9550 Mariager
Tlf. 98 58 46 00

Torben Manø
Forstander
Tlf. 21 18 04 46
thm@blaakors.dk 

Boelgebrydere.jpeg