Om Bølgebryderen

Bølgebryderen S/I er en del af Blå Kors Danmark. Blå Kors har en over 125 års lang historie med at hjælpe udsatte mennesker i Danmark, hvor overforbrug eller endda afhængighed af alkohol eller euforiserende stoffer er en barriere for at komme godt videre i livet. Alt Blå Kors' arbejde baserer sig på de tre kerneværdier, som er ”Nærvær”, ”Høj Faglighed”, ”Troen på nye muligheder”.

Ydermere er Blå Kors en diakonal organisation, der tager afsæt i det kristne livs- og menneskesyn. Læs meget mere om Blå Kors – og dermed S/I Bølgebryderens – grundlæggende vision, mission og værdier her.

Bølgebryderen S/I står således på skuldrene af en traditionsrig, solid og fagligt stærkt forankret organisation, hvor det enkelte menneske altid sættes i centrum.

  Vi insisterer på retten til at udvikle og tilbyde vores unge et topprofessionelt og samtidigt kærligt og omsorgsfuldt tilbud.

  Dag- og døgnbehandling til børn og unge

  I Blå Kors møder vi dagligt mange mennesker, der allerede kæmpede med alvorlige sociale og misbrugsrelaterede udfordringer i deres liv, mens de var børn og unge. Al forskning peger på, at tidlig indsats i markant grad øger barnets/den unges mulighed for at blive selvstændige og livsduelige mennesker i voksenlivet.

  Derfor har vi i Bølgebryderen S/I en vision om at hjælpe vores børn og unge så tidligt som muligt. Og med streg under hjælpe. Vi har nemlig en tro den enkelte unges individuelle potentialer, som man skal have hjælp til at udfolde og udvikle. Det betyder, at vi ikke har nogle unge, som vi skal fikse. Den unge skal langt hen ad vejen selv gøre arbejdet. Men det er afgørende for hver enkelt ung, med voksne og fagligt topprofessionelle mennesker omkring sig, der kan støtte, vejlede og anerkende hver enkelt ung på en nærværende, omsorgsfuld og anerkendende måde i et veltilrettelagt miljøterapeutisk miljø. Vi accepterer dermed ikke at lave tilbud om opbevaring.

  Vi insisterer på retten til at udvikle og tilbyde vores unge et topprofessionelt og samtidigt kærligt og omsorgsfuldt tilbud, der reelt giver vores unge hjælp til og mulighed for at kunne finde deres egen vej i livet. En vej hvor de ikke kun har ”brug for nogen”, men hvor ”nogen også har brug for dem”. Det vil sige, at vi hele tiden jagter en tilgang i hele vores organisation, hvor det betyder noget for andre, at den enkelte deltager. Vi tilrettelægger med andre ord en struktur for den enkelte, der gør en forskel for den enkelte selv, og for de mennesker som den enkelte har omkring sig. Med andre ord. Tilbud, der klæder vores unge på til, ud fra egne forudsætninger, at blive gode og livsduelige samfundsborgere.

  Vi har fire afdelinger

  For bedst muligt at kunne nå i mål med denne vision, har vi specialiseret vores indsatser i fire afdelinger med hver sin målgruppe, der tilsammen rummer tilbud til alle socialt udsatte børn og unge i alderen 14-35 år.

  Læs mere om de enkelte tilbud nedenfor:

  (SL§ 66 stk.1 nr. 6 og § 107)

  Målgruppe: 14-22 årADHD og/eller ASF + forbrug af euforiserende stoffer og/eller alkohol.

  Vi tilbyder et rusfrit miljø og hjælper beboerne med bl.a. fastholdelse af rusfrihed grundet tidligere forbrug.

  (SL §66 stk.1 nr. 6, §85 og § 107)

  Målgruppe: 14-22 år. Omsorgssvigt og /eller tilknytningsforstyrrelse + forbrug af euforiserende stoffer og/eller alkohol.

  Vi tilbyder et rusfrit miljø og hjælper beboerne med bl.a. fastholdelse af rusfrihed grundet tidligere forbrug.

  (SL§ 101, 103, 107, 110).

  Målgruppe: 18-35 år. Omsorgssvigt og/eller hjemløshed + forbrug af euforiserende stoffer og/eller alkohol.

  Vi tilbyder et rusfrit miljø og hjælper beboerne med bl.a. fastholdelse af rusfrihed grundet tidligere forbrug.

  Læs mere om Ungehuset her.

  (SL §103)

  Målgruppe: 18-35 år. Tilbud om beskæftigelse Desuden tilbyder Værftet meningsfuld intern beskæftigelse for Bølgebryderens og Bølgegårdens unge.

  Kontakt

  Bølgebryderen
  Daniavej 52
  9550 Mariager
  Tlf. 98 58 46 00

  Torben Manø
  Forstander
  Tlf. 21 18 04 46
  thm@blaakors.dk 

  Boelgebrydere.jpeg