Et alkoholproblem medfører, at også familien og andre nære pårørende involveres og påvirkes.

Vi lægger op til, at holde netværksmøder, hvor både pårørende, venner og andet netværk kan deltage, når det er muligt. Den enkelte beboer beslutter selv, om pårørende må involveres.

Netværk ved afrejse

Det er vores mål, at der altid holdes et netværksmøde, når en beboer rejser. Et sådant møde kan være afgørende for, om de resultater, der er opnået under opholdet, kan blive holdbare, og de fremtidsplaner, der er lagt, kan nås.

I forbindelse med afrejse hjælper vi gerne brugere med at komme i kontakt med nye netværk eller en mentor det sted man skal hen.

Samtidig med at Blå Kors Skannerup ønsker at yde hjælp og støtte til den enkelte med alkoholafhængighed, ønsker vi også at inddrage de pårørende.

Ensomhed, afmagt, skuffelser, uforudsigelighed, tristhed og håbløshed fylder ofte meget i de pårørendes liv og hverdag. Hemmeligheder og følelser af skam og skyld øger isolationen og følelsen af fastlåsthed. 

Familie- og netværkssamtaler

Familie- og netværkssamtaler er derfor en vigtig del af vores arbejde.

Familien vil ofte være dybt præget af alkoholafhængigheden, og det leder til et tilbagefald, hvis ikke mønstret brydes.

Et andet formål med familiearbejdet er at få genoprettet eventuelle ødelagte relationer til familie og øvrigt netværk. Det er en tillid, som kun langsomt kan genoprettes, og det kræver tålmodighed fra begge parter.

 

Kontakt Blå Kors Skannerup

Blå Kors Skannerup
Søndergade 72
8883 Gjern

Tlf.: 86 87 50 46

Mail: skannerup@blaakors.dk
Sikker mail: sikkermail-ska@blaakors.dk  

Bestyrelse
Skannerup_4.jpg