Blå Kors Skannerup er en selvejende institution, som ledes af en bestyrelse med fem medlemmer.

 

Bestyrelsen består af:

  • Keld Markussen, formand                        
  • Arne Haunstrup Mortensen, næstformand
  • Isak Vatne Rasmussen 
  • Carsten Dammeyer
  • Dina Lindebæk Siegumfeldt

Desuden deltager Carsten Baun (forstander), Jette Georgi (souschef) og Ivan H. Pedersen (medarbejderrepræsentant) i bestyrelsesmøderne, uden stemmeret.

Tilsyn

Socialtilsyn Syd fører tilsyn med hjemmet. Dette er kommunernes garanti for, at alt går efter reglerne.