Beboere på Blå Kors Skannerup, som er motiveret til og evner at reflektere over deres eget liv og misbrug, kan deltage i et gruppeundervisningsforløb F.R.E.M (Forandring, Refleksion, Eget ansvar, Motivation).

Målet for kurset er at give øget selvværd og livskvalitet. Beboeren får forståelse og erkendelse af sit alkoholmisbrug og konsekvenserne af det.

Otte uger - otte emner 

I løbet af kursets otte uger kommer deltagerne gennem følgende emner:

  • Konsekvenser af alkoholmisbrug: Der arbejdes med, hvilke konsekvenser alkoholmisbruget har haft fysisk, psykisk, socialt og åndeligt.
  • Livshistorier: Beboeren fortæller om sit liv og de situationer, som har bevirket, at vedkommendes liv ser ud, som det gør i dag. Beboeren vil, måske for første gang, opleve at få vidner til sin historie.
  • Afhængighedens ansigt: Alkoholafhængighed ændrer personlighed. Afhængige mennesker føler sig ofte som to personer. Beboeren hjælpes til at se og forstå, hvad den berusede del har påført ham eller hende af destruktion, sorg og smerte.
  • Selvbillede: Beboeren arbejder med at genfinde egne styrker og ressourcer som ædru. Gennem dette tema oplever den enkelte anerkendelse fra gruppen og følelsen af at være værdifuld.
  • Brændpunkter: Der sættes fokus på, hvilke misbrugs- og adfærdsmønstre der individuelt viser sig, før der vælges at drikke.
  • Kommunikation: Gennem øvelser og undervisning i bl.a. klar kommunikation trænes beboeren i den personlige, ansvarlige og ikke-anklagende samtale.
  • Netværk: Beboeren får en forståelse for de pårørendes reaktioner. Der arbejdes med, hvordan vedkommendes netværk ser ud, og hvordan evt. tabte relationer genskabes.
  • Drømme og fremtid: Mange afhængige er holdt op med at turde dømme og lægge planer for fremtiden. Gennem alle otte uger arbejder den enkelte med fremtidsperspektiver og hjælpes til at forholde sig til sin fremtid. Under dette tema konkretiseres fremtidsplanerne.


Ugentlig undervisning

Undervisningen foregår hver torsdag. Noget af undervisningen kræver desuden, at man arbejder med emnerne i fritiden. Ud over de nævnte emner er der undervisning i sund kost og fokus på motion.

Kontakt Blå Kors Skannerup

Blå Kors Skannerup
Søndergade 72
8883 Gjern

Tlf.: 86 87 50 46

Mail: skannerup@blaakors.dk
Sikker mail: sikkermail-ska@blaakors.dk  

Bestyrelse
Skannerup_4.jpg