Målgruppe

Vores målgruppe på Blå Kors Skannerup er mennesker, der har haft et mangeårigt forbrug af rusmidler. De mennesker, der bor hos os, har typisk fysiske, psykiske eller sociale skader.

Selv om man er alkoholskadet kan der være stor forskel på, hvor hårdt man er ramt og forskel på, hvordan skaderne viser sig hos den enkelte. Derfor tager vi altid afsæt i den enkelte borger og lægger en handleplan efter en individuel udredning.

Vores målgruppe er kvinder og mænd, der er 35 år og ældre.

Vi tilbyder et helhedsorienteret forløb for mennesker, som er skadet psykisk, fysisk og socialt. Læs om vores tilbud under hver enkelt paragraf:

Blå Kors Skannerup tilbyder et samværs- og aktivitetstilbud efter servicelovens § 104.

Tilbuddet er for socialt udsatte voksne, som enten har eller har haft et længerevarende misbrug. Det er for mennesker, som har brug for noget meningsfuldt indhold i hverdagen, men som ikke nødvendigvis har brug for et botilbud.

Samværs- og aktivitetstilbuddet kan evt. være et supplement til bostøtte eller en del af et jobafklaringsforløb. Det kan også være mennesker, som har haft ophold på et botilbud, og som har brug for noget at stå op til – en form for efterværn. Der kan være tale om ensomhed, behov for meningsfuld aktivitet eller beskæftigelse i hverdagen. 

Ramme

Tilbuddet har åbent fire gange om ugen: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-14.30. Der er lukket mellem jul og nytår og to uger i sommerferien. 

Stedet er rusmiddelfrit – dvs. man må ikke være påvirket, når man er tilstede. Hvis man kommer påvirket eller indtager rusmidler, mens man er i samværs- og aktivitetstilbuddet, vil man blive bedt om at forlade stedet. Man må gerne komme igen, når man ikke længere er påvirket. Vold, trusler eller anden udadreagerende adfærd vil derimod medføre udskrivelse af tilbuddet. 

Aktiviteter

 • Værkstedet: Legetøj fra Blå Kors Danmark, der sorteres, istandsættes og prismærkes. Maling og andre kreative aktiviteter
 • Pedelarbejde indendørs og udendørs
 • Køkken
 • Svømning
 • Gåture i naturen
 • Pasning af dyr
 • ADL træning
 • Hjælp til formidling ift. praktikpladser i lokalområdet

Samvær

Der vil altid være mulighed for socialt samvær med andre. Både mennesker, der kommer udefra og brugere af tilbuddet, som dagtilbud, såvel som beboere på Blå Kors hjemmet Skannerup.

Kost

Der tilbydes morgenkaffe, frokost (varm mad) og eftermiddagskaffe. Dette er inkluderet i taksten.

Visitation

Kommunen eller myndighedsafdelingen henviser til samværs- og aktivitetstilbuddet. Samværs- og aktivitetstilbuddet vurderer, om personen er i målgruppen. Hvis dette er tilfældet, blive personen indskrevet, og der bliver sammensat en ”pakke” med aktiviteter og tidspunkter, som vedkommende skal komme til i tilbuddet.

Det vil være en individuel løsning til hver enkelt deltager. Indhold og mødetidspunkter vil derfor være forskellig fra person til person. Dog vil man altid være garanteret at blive tilbudt min. 7 timer i tilbuddet pr. uge.

Alle deltagere bliver tilknyttet en fast kontaktperson.

Vi hjælper mennesker, der har haft et mangeårigt forbrug af rusmidler. De mennesker, der bor hos os, har typisk fysiske, psykiske eller sociale skader.

Vores botilbud:

 • Vi er godkendt til 40 pladser jf. Lov om Socialservice §§ 107, 108 og 110.
 • Beboerne på § 107 og § 108 bor her fra få måneder til flere år

​Opholdet har fire faser, hvis længde varierer efter person:

 • Forberedelse: kontakt med kommune, henvisning, visitation og forsamtale
 • Stabilisering og udredning: Styr på medicin, kost, døgnrytme og misbrug. Udarbejdelse af individuel opholdsplan med udgangspunkt i kommunens målsætninger – herunder funktionsudredning i de tilfælde, hvor det ønskes.
 • Udførelse: Gennemføre opholdsplan, opfølgning og korrigering af mål og delmål, statusmøder. 
 • Udslusning: Plan for tilværelsen efter ophold på Blå Kors Hjemmet Skannerup, kontakt med kommunen.

I forløbet indgår bl.a:

 • En fast, daglig struktur uden rusmidler

 • ADL – udredning af funktioner og træning. Beboerne er eller bliver efterhånden selvhjulpne ift. tøjvask, indkøb m.m.

 • Daglige gøremål som rengøring, havearbejde, værkstedsarbejde osv.

 • Individuelle samtaler og terapi

 • Ugentlig kognitivt gruppeforløb - se mere her.

 • Støtte til at (gen)oprette kontakt med familie og netværk

 • Hjælp til at rydde op i økonomien

 • Fast tilknyttet psykiater og læge

 • Ergoterapi

 • Fysioterapi

 • Socialrådgiverbistand

Vi hjælper mennesker, der har haft et mangeårigt forbrug af rusmidler. De mennesker, der bor hos os, har typisk fysiske, psykiske eller sociale skader.

Vores botilbud:

 • Vi er godkendt til 40 pladser jf. Lov om Socialservice §§ 107, 108 og 110
 • Beboerne på § 107 og § 108 bor her fra få måneder til flere år

​Opholdet har tre faser, hvis længde varierer efter person:

 • Forberedelse: kontakt med kommune, henvisning, visitation og forsamtale.

 • Stabilisering og udredning: Styr på medicin, kost, døgnrytme og misbrug. Udarbejdelse af individuel opholdsplan med udgangspunkt i kommunens målsætninger – herunder funktionsudredning i de tilfælde, hvor det ønskes.

 • Udførelse: Gennemføre opholdsplan, opfølgning og korrigering af mål og delmål, statusmøder.

I forløbet indgår bl.a:

 • En fast, daglig struktur uden rusmidler

 • ADL – udredning af funktioner og træning. Beboerne er eller bliver efterhånden selvhjulpne ift. tøjvask, indkøb m.m.

 • Daglige gøremål som rengøring, havearbejde, værkstedsarbejde osv.

 • Individuelle samtaler og terapi

 • Ugentlig kognitivt gruppeforløb - se mere her

 • Støtte til at (gen)oprette kontakt med familie og netværk

 • Hjælp til at rydde op i økonomien

 • Fast tilknyttet psykiater og læge

 • Ergoterapi

 • Fysioterapi

 • Socialrådgiverbistand

Vi hjælper mennesker videre, når de ikke har et hjem eller ikke kan klare sig selv i deres hjem - §110-ophold.

Vores hjemløseafdeling:

 • Beboerne bor her typisk 3-6 mdr.
 • De fleste kommer videre i behandling, ud i egen bolig, botilbud, jobpraktik el.lign.

Vi tilbyder et ophold med fire faser:

 1. Forberedelse: Forsamtale, visitation, kontakt til kommune 
 2. Stabilisering og udredning: Udarbejdelse af personlig opholdsplan
 3. Udførelse: Gennemføre opholdsplan, opfølgning og korrigering af opholdsplan, statusmøder 
 4. Udslusning: Plan for tilværelsen efter ophold på Blå Kors Hjemmet Skannerup, kontakt med kommunen, evt. efterværn

Beboerne har en række muligheder:

 • Individuelle samtaler og terapi

 • Motion – svømning, styrketræningsrum, naturture

 • Hobbyaktiviteter som billard, bowling og udflugter

 • Fysioterapi

 • Ergoterapi

 • ADL-træning (Almindelig Dagligdags Livsførelse)

 • Socialrådgiverbistand 

 • Gældsrådgivning

 • Beskæftigelse i værksted: Sortering, reparation, prismærkning for Blå Kors Genbrug + maling og andre kreative aktiviteter.

 • Beskæftigelse i køkken, rengøring eller pedelarbejde

 • Rådgivning om kost og ernæring

Specialtilbuddet Kærnehuset

Kærnehuset er vores specialafdeling. Her indskrives beboere, der har komplekse kognitive skader og senhjerneskader pga. misbrug. 

Selv om man er alkoholskadet kan der være stor forskel på, hvor hårdt man er ramt og forskel på, hvordan skaderne viser sig hos den enkelte. Derfor tager vi altid afsæt i den enkelte borger og lægger en handleplan efter en individuel udredning.

Vi har en specialafdeling, Kærnehuset. Her indskrives beboere, der har fået komplekse kognitive skader og senhjerneskader pga. misbrug.  Beboerne i Kærnehuset kan have demenslignende symptomer, fx Wernicke eller Korsakoff syndrom, de kan have et stort behov for guidning og/eller personlig pleje og for rolige, strukturerede omgivelser – en form for skærmet miljø.

Der kan også være tale om beboere, der kan være i særlig risiko for stigmatisering eller udstillelse.

Behandlingsforløbene her er typisk af lidt længere varighed.

Vores målgruppe er kvinder og mænd, der er 35 år og ældre.

Kontakt os og hør, om vi kan hjælpe.

Ring på tlf. 86 87 50 46, hvis du er i tvivl om, hvorvidt Blå Kors Skannerup er det rette sted eller ring til vores socialkonsulent Marianne Dyrby Nielsen på 20 83 24 20.

Priser for ophold pr. døgn i botilbud i 2023

I de fleste tilfælde betaler kommunen for et ophold på Blå Kors Skannerup, men bostedet modtager også selvbetalere.

Døgntakster

På centerafdelingen (§107+108): 2.036 kr.
Kærnehuset (specialafdeling): 2.712 kr.
Udflytterboliger: 1.077 kr.
Hjemløsetilbud (§110): 1.995 kr.

Priser for dagtilbud 2023

Samværs- og aktivitetstilbud (§104): Timetakst 249 kr.

Priserne reguleres årligt.

Baseret på viden

På Blå Kors Skannerup lægger vi vægt på, at kende og bruge den nyeste faglige viden inden for vores fagområde. Ikke nok med det, vi arbejder med på at udvikle ny viden.

For at sikre, at vi altid har den nyeste faglige viden, lægger vi vægt på, at ansætte faguddannet personale og vi lægger stor vægt på efteruddannelse. Vi bestræber os på sammen med vore kolleger i resten af Blå Kors for at kende og bruge den samlede faglige viden vi har i organisationen.

Men vi vil også gerne medvirke til, at der udvikles ny viden inden for vores fagområde. Det arbejder vi bl.a. sammen med Blå Kors Danmarks Kvalitets- og udviklingsafdeling Evidentia om.

 

Kontakt Blå Kors Skannerup

Blå Kors Skannerup
Søndergade 72
8883 Gjern

Tlf.: 86 87 50 46

Mail: skannerup@blaakors.dk
Sikker mail: sikkermail-ska@blaakors.dk  

Bestyrelse
Skannerup_4.jpg