Barnets Blå Hus drives af Blå Kors i samarbejde med den lokale kommune.

Barnets Blå Hus er hovedsageligt finansieret af Socialstyrelsens pulje for behandlingstilbud til børn og unge fra familier med alkohol- eller stofproblemer.

Vi har et nært samarbejde med mange forskellige kommunale og ikke-kommunale tilbud.

Vi har også samarbejde med pædagogiske familierådgivere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, familievejledere og misbrugsbehandlere m.fl.

Vi har desuden faglig sparring med andre organisationer, der arbejder med lignende målgrupper.

Generelle vilkår 

For arbejdet i Barnets Blå Hus gælder følgende generelle vilkår, som er relevante for samarbejdspartnere:

  • Det er muligt at henvise børn og forældre til Barnets Blå Hus
  • Der er intet krav om visitation for at få støtte i huset.
  • I Barnets Blå Hus kan man være anonym. Det er ikke påtvunget at opgive cpr-nummer og adresse.
  • Som i alt arbejde med børn har vi skærpet underretningspligt.

Barnets Blå Hus er drevet af Blå Kors Danmark.