Teoretisk tilgang og metodebeskrivelse

Teoretisk og metodisk baserer vi os på bl.a. den narrative og systemiske psykologi, den neuroaffektive udviklingspsykologi samt mentaliseringsbaseret teori og behandling. Er du interesseret i at vide mere omkring det faglige grundlag for arbejdet, kan du læse mere i vores metodebeskrivelse.

Professionelle i Barnets Blå Hus

De medarbejder, der arbejder med de terapeutiske tilbud, er uddannet psykoterapeuter, psykologer eller musikterapeuter. Dette for at sikre fagligheden og dokumentationen af indsatserne. 

Arbejdet i Barnets Blå Hus er understøttet af et højt fagligt niveau.

Grundlaget for vores arbejde i Barnets Blå Hus er en model, der er videreudviklet ud fra psykolog Frid Hansens teorier om konsekvenserne af et rusmiddelmisbrug i familien. Denne kan ses herunder:

model frid hansen metode barnets blå hus