Blå Kors Danmark er en kristen social hjælpeorganisation, som hjælper udsatte mennesker, hjemløse, misbrugere og deres børn.

Blå Kors blev grundlagt i 1877 i Schweiz af præsten Louis-Lucien Rochat, som med Guds ord og nærvær ville hjælpe mennesker med alkoholproblemer og deres familier.

125 år med hjælp til udsatte

I Danmark blev Blå Kors stiftet 1. februar 1895 af biblioteksassistenten Hans Ostenfeld. Dengang var afholdenhed midlet, næst efter Guds ord, til at hjælpe og redde mennesker, der var kommet i nød på grund af alkohol. I 2001 blev medlemskriterierne for Blå Kors ændret, så man ikke længere behøver at være totalt afholdende for at være medlem, men blot skal have en livsstil uden skadelig brug af alkohol, ved ikke at drikke eller drikke med omtanke.

I år 1900 blev Blå Kors´ første landsformand, pastor Niels Juhl, valgt. Da pastor M.N. Randkær overtog formandsposten i 1933, havde Blå Kors udvidet sine aktiviteter betragteligt. Børnene havde fået deres plads, de første rejsesekretærer var ansat, flere Blå Kors behandlingshjem var oprettet, og antallet af lokalforeninger, medlemmer og tilhængere var steget.

Under pastor Børge E. Andersens formandsperiode (1951-1970) blev tanken om et plejehjem realiseret, og i årenes løb voksede flere Blå Kors Ungdomsforeninger frem. 

I denne video kan du møde nogle af de mennesker, vi har hjulpet, og høre om, hvilken organisation Blå Kors Danmark er blevet til i dag.

Organisation med vokseværk

Væksten fortsatte under landsformand Jens Boje (1970-82). Fra 1970 til 1982 blev der bl.a. oprettet beskyttede pensionater for alkoholmisbrugere samt en række kontakt- og genbrugscentre, og samtidig blev hovedkontoret flyttet fra København til Silkeborg.

I 1982 trak Jens Boje sig på grund af alder, og i stedet blev den første kvindelige landsformand valgt, Inga Madsen. Senere overtog pastor Johannes Sanggaard over på posten (1985-2003).

Fra midten af 1980´erne og frem til i dag har Blå Kors Danmark været kendetegnet af decentralisering og øget selvstændighed og kompetence på institutionerne, i tilsynsråd og lokale bestyrelser. Samtidig er administrationskontoret i Silkeborg blevet styrket, og medarbejderstaben udvidet under de skiftende kontorchefer og generalsekretærer.

Social hjælpeorganisation

I dag er Blå Kors Danmark en vidtfavnende organisation med over 630 lønnede medarbejdere, 3.500 frivillige, 1.550 medlemmer og faste gavegivere. Blå Kors driver væresteder, rådgivning, behandling, botilbud og støttecentre for børn af alkoholmisbrugere, unge, hjemløse og mennesker med alkoholmisbrug.

Foruden det danske engagement er Blå Kors Danmark også medlem af det internationale Blå Kors, IBC, som har hovedkontor i Bern, Schweiz og afdelinger i 45 lande, fortrinsvis i Europa og Afrika. Læs mere om IBC på organisationens hjemmeside.

Tidslinje: 125 år med Blå Kors Danmark

Se en tidslinje over organisationens udvikling lige fra stiftelsen i 1895 og til i dag.

Læs mere
h o lange.jpg
kr.
Indtast valgfrit beløb
Type
Din mailadresse bruges til at sende dig en kvittering på din donation.
CPR nummeret bruges til at give skattefradrag.