1895

Blå Kors Danmark stiftes 1. februar med overbibliotekar H. O. Lange som initiativtager.
De første Blå Kors-møder holdes i hans dagligstue.

h o lange.jpg

1900

Blå Kors har nu ti lokalforeninger, og der stiftes en landsorganisation.

Frihavns Blaa Kors i Helsingoer_0.jpeg

1900

Udgivelse af Evangelisk Afholdstidende, der udvikler sig til det, der i dag er Blå Kors Bladet.

Evangelisk tidende (2).png

1904

Børneforeningen HÅBET stiftes med kontorchef Carl Borgen som formand. Arbejdet lignede søndagsskolearbejdet, men havde forebyggende og advarende karakter i forhold til alkohol

Frihavns Blaa Kors i Helsingoer_0.jpeg

1906

Blå Kors’ første redningshjem, Kærshovedgård ved Bording, åbner 25. oktober. Der er plads til 32 patienter. Senere købes også nabogården, så der bliver plads til i alt 50 beboere

kaershovedgaard (4).jpeg

1917

Blå Kors har nu 32.866 medlemmer og tilhængere fordelt i 525 lokale foreninger.

blå kors

1924

5-6 lokalforeninger har oprettet ungdoms- afdelinger, og HÅBET er vokset til 4.799 børnemedlemmer i 90 lokale afdelinger.

Haabet.jpg

1933

Ny straffelov og K. K. Steinckes socialreform. Politi, domstole og sociale myndigheder kan nu sende folk til tvangsbehandling på bl.a. Blå Kors-hjemmene, hvilket skabte problemer med motivationen for behandling. Ses tydeligt i 1944, da politiet blev interneret af den tyske besættelsesmagt. En stor del af de tvangsindlagte benyttede nemlig politiets fravær til at stikke af.

kaershovedgaard (1).jpeg

1934

Blå Kors køber gården ”Ørsholt” på Nordsjælland og sælger ”Enkrateia” i København.

Oersholt sovesal.jpeg

1940

Ædruelighedskommissionens medlemmer besøger forskellige institutioner, som afvænner misbrugere, og Blå Kors kritiseres for at have landbrugsdrift som det væsentligste element i sit afvænningsarbejde. Blå Kors samler en ekspertgruppe, der skal udvikle behandlingen, og det får stor betydning for fremtiden.

Hoest.jpeg

1947

Spirende ungdomsarbejde med ungdomsudvalg for Jylland. Der holdes ungdomsstævner og i Århus særlige ungdomsmøder uden egentlig godkendelse fra hovedbestyrelsen.

boern.jpeg

1959

Blå Kors’ landsmøde vedtager oprettelsen af Blå Kors Ungdom (BKU).

BKU_0.jpg

1960

Ny lov om alkoholistforsorg flytter forsorg fra Social- til Indenrigsministeriet. Alkoholisme betegnes som en sygdom, og alkoholafhængige skal behandles på lige fod med andre patienter i sygehusvæsenet. Patienter til Blå Kors-hjemmene skal visiteres af en læge.
Blå Kors-medlemmer mister muligheden for at sende misbrugere direkte til Blå Kors-hjem og mister derved kontakten til hjemmenes patienter.

paragraph.jpg

1960-64

Pensionister visiteres ikke længere til alkoholbehandling. Blå Kors opretter derfor plejehjem i Hobro og Skannerup.

Skannerup 02072012 033.jpg

1964

Peder Grube i Vorbasse skænker sit hus og pavillon til Blå Kors og opfører sovesalsbygning, så første børnesommerlejr kan afholdes i Vorbasse.

Vorbasse.jpg

1975

Den første genbrugsbutik åbner i Næstved i en tidligere slagter- og fiskeforretning. I løbet af nogle måneder åbnes også genbrug i Aalborg og Odense. Blå Kors-medlemmer og venner får hermed nye opgaver som frivillige medarbejdere.

BKG Naestved.jpeg

1976

Blå Kors’ hovedkontor flyttes fra København til Silkeborg. Kaldes nu “landskontoret.”

landskontoret- frederiksberggade Silkeborg.jpg

1980

Sommerlejrene skifter fra slutningen af 1970’erne karakter fra ”søndagsskolelejre” til lejre for børn fra socialt belastede hjem.

Sommerlejr1974-1.jpg

1989

Blå Kors’ medlemstal nede på ca. 2.000. Der er 100 lokale foreninger, hvoraf mange ikke længere har mødeaktivitet.

group.jpg

1989

Efter nogle økonomisk turbulente år udvider Blå Kors sin indsats. Åbning af Varmestuen i Herning og alkoholfrie væresteder i syv byer.

Kontakt

1997

TUBA oprettes – Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere.

TUBA

2001

Vedtægtsændring. Der kræves nu ikke længere afholdenhed for at være medlem af Blå Kors Danmark. Alle der kan tilslutte sig Blå Kors' formål, og som vil leve uden skadelig brug af alkohol, kan blive medlem.

Afholdsloefte.jpeg

2008

Udflugter og weekendlejre for socialt udsatte familier sættes i værk. Der er generelt stigende fokus på at yde hjælp også til dem i nærmeste omgangskreds, som er ramt af misbrugerens alkoholafhængighed. Læs mere.

sommerlejr

2013

Barnets Blå Hus oprettes i Aalborg og København. Målet er en tidlig indsats over for børn fra hjem med alkoholmisbrug og psykiske og sociale problemer. I dag er der seks huse. Læs mere.
 

barnets blå hus gyda arny

2017

Første partnerskab om Familienetværket oprettes i januar 2017, og siden da er antallet af sociale fællesskaber for familier vokset. Læs mere.

anne marie

2020

Blå Kors Danmark fejrer 125 års jubilæum.

jubilaeumslogo.jpeg
kr.
Indtast valgfrit beløb
Type
Din mailadresse bruges til at sende dig en kvittering på din donation.
CPR nummeret bruges til at give skattefradrag.