Alle mennesker er elsket og lige meget værd

Madam Blå bygger på et kristent menneskesyn. Derfor vægter vi værdier som tilgivelse, accept, nye muligheder, fællesskab og gensidig hjælp.

På Madam Blå tror vi, at ethvert menneske er skabt i Guds billede. Derfor har ethvert menneske værdi, og derfor møder vi ethvert menneske med åbenhed, interesse og uden fordømmelse.

Respekt og håb

Vi ønsker, at mennesker, der lider og er blevet væltet af mange nederlag, skal mødes af et kristent menneskesyn med fokus på tilgivelse, nye muligheder, ligeværd og accept.

Menneskets fire relationer

Vi prøver at hjælpe mennesker med alkoholmisbrug, stofproblemer, sindslidelse eller andre svære problemer. Vi støtter dem i at genoprette fire grundlæggende relationer: Den fysiske, den psykiske, den sociale og den åndelige.

Madam Blå tilslutter sig Blå Kors Danmarks menneske- og diakonisyn.

Kontakt

Madam Blå
Lillegade 11
9500 Hobro
Tlf.: 98 51 04 02

madam-blaa@blaakors.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 8.30 - 13.30

Find medarbejder
madam blå hobro