Madam Blå i Hobro er et værested for mennesker, som er ensomme eller har udfordringer i forhold til blandt andet psykisk sygdom, misbrug af alkohol eller sundhed. Værestedet drives af Blå Kors.

På Det Blå Værested bliver du accepteret som den, du er. Og du bliver mødt med forståelse og respekt.

Fællesskab på værestedet

Måske har du psykiske problemer, er ramt af fysisk sygdom, føler dig ensom eller er eller har været i misbrug. På værestedet er der plads til netop dig.

Mange oplever, at aktiviteter og fællesskab giver dem overskud til bedre at klare hverdagens udfordringer.

På værestedet støtter vi dig gerne. Og værestedets medarbejdere har menneskelig og faglig baggrund for at gøre det.

Vi hjælper dig, så du ikke er alene

Du behøver ikke at gå alene til læge eller til møde på kommunen. Kontakt ansatte eller frivillige, og hør om muligheden for, at de kan tage med dig som bisidder.

Der kræves ikke henvisning, du bliver ikke registreret, og personale og frivillige på Madam Blå har tavshedspligt.

Prøv kræfter på værestedet

På Madam Blå kan du komme i praktik, jobprøvning eller samfundstjeneste. Læs mere her.

Her får mennesker nyt håb og nye muligheder.

Værdier og menneskesyn

Alle mennesker er elsket og lige meget værd.

Madam Blå bygger på et kristent menneskesyn. Derfor vægter vi værdier som tilgivelse, accept, nye muligheder, fællesskab og gensidig hjælp.

Læs mere
madam blå hobro

Bliv frivillig

De frivillige hjælper med alt fra madlavning til samtaler om livets store spørgsmål.

Læs mere
rygekabine

Aktiviteter

På Madam Blå er der mange forskellige aktiviteter, du kan deltage i.
Læs mere

Kontakt

Madam Blå
Lillegade 11
9500 Hobro
Tlf.: 98 51 04 02

madam-blaa@blaakors.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 8.30 - 13.30

Find medarbejder
madam blå hobro