Bestyrelsen for værestedet Madam Blå består af fem til syv medlemmer. I overensstemmelse med vedtægterne udpeges de af Blå Kors Danmark, socialudvalget i Mariagerfjord Kommune samt medarbejdere og bestyrelsen selv.

Bestyrelsens medlemmer er:

Bestyrelsen har ansvaret for drift, økonomi og udvikling af Madam Blå.

Vedtægter for Madam Blå

Madam Blå er et værested for udsatte og marginaliserede mennesker. Værestedet hører under §104 i Lov om social service.

Læs mere i vedtægterne (pdf).

Kontakt

Madam Blå
Lillegade 11
9500 Hobro
Tlf.: 98 51 04 02

madam-blaa@blaakors.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 8.30 - 13.30

Find medarbejder
madam blå hobro