Alle mennesker er lige meget værd

Hjerterummet arbejder ud fra et kristent menneskesyn. Vi møder alle mennesker med respekt og ligeværd. Og vi tror på, at der altid er håb for forandring for alle.

I Hjerterummet tror vi på, at ethvert menneske er skabt af Gud i Guds billede. Det betyder, at vi alle er lige meget værd for Gud. Derfor vil ethvert menneske, som kommer til os for at få hjælp eller for at give en hånd med, blive mødt af åbne, interesserede og ikke fordømmende mennesker.

Vi møder alle med respekt og velvilje

Vi spørger aldrig til social status, fysisk formåen, politisk overbevisning, køn eller lignende. Vi tror på, at netop det kristne menneskesyn gør oplevelsen af Blå Kors til noget særegent. Især de, som lider og er blevet væltet af mange nederlag, har brug for at blive rakt en hånd af ligeværd, respekt og velvilje for at rejse sig.

Menneskets fire relationer

Når vi hjælper mennesker med alkoholmisbrug, stofproblemer, sindslidelse eller andre svære problemer, prøver vi at hjælpe dem med at genoprette fire grundlæggende relationer: Den fysiske, den psykiske, den sociale og den åndelige.

Læs mere om Blå Kors' syn på relationer

Kontakt Hjerterummet 

Den Sociale Café Hjerterummet
Jyllandsgade 24
9000 Aalborg

Tlf.: 30 89 33 47

Tine Hedemann Tjell, leder 
Tlf.: 61 24 14 50

tht@blaakors.dk

Åbningstider
Hjerterummet holder åbent mandag til torsdag 17.00-21.00 samt fredag og søndag fra 16.00 til 20.00.