Blå Kors Danmark driver en række socialøkonomiske virksomheder. Vi kalder dem 4plus. 

Formålet er at hjælpe mennesker, der har haft nogle svære år, tilbage til arbejdsmarkedet. I dag er der to afdelinger i Vorbasse og Herning.

De enkelte afdelinger skal efter en indkøringsperiode være økonomisk selvbærende. For eksempel står en af afdelingerne for at save, kløve og sælge brænde. Med tiden vil en række nye arbejdsområder komme til – afhængig af de lokale muligheder.

Navnet 4plus skal signalere, at virksomheden ikke kun skal gavne dig eller kommunen – men skal være en gevinst for både arbejdstageren, kommunen, det omgivende samfund og for Blå Kors Danmark. 

Kontakt os her:

  • Midtjylland: 30 33 01 13
  • Sydjylland: 50 80 58 58