Som socialrådgiver, sagsbehandler, sundhedsmedarbejder el. lign. er du velkommen til at kontakte pensionatet på tlf. 43 99 81 71 for at høre, om vi er det rigtige tilbud til den borger, du sidder med.

Vi visiterer selv vores beboere i henhold til servicelovens §110. Før nye beboere kan flytte ind, skal de derfor til en forsamtale.

Selvejende botilbud

Blå Kors Pensionat Taastrup er et selvejende botilbud, som har driftsoverenskomst med Høje-Taastrup Kommune.

Vi samarbejder med både private og offentlige instanser for at skabe den bedste sammenhæng i beboernes liv før, under og efter opholdet på pensionatet.

Kommunen udarbejder handleplaner

Kommunen har efter servicelovens §141 pligt til at udarbejde en handleplan for beboere på pensionatet inden en måned efter beboerens indflytning.

På pensionatet gør vi, hvad vi kan, for at hjælpe kommunen, bl.a. ved at orientere beboerne om deres ret og pligt, ligesom vi deltager i mødet med kommunen, hvis beboerne ønsker det.

Pensionatet udarbejder selv en opholdsplan, der viser, hvad formålet er med beboerens ophold, og hvad der bliver arbejdet med, og hvad der sker under opholdet.

Opholdsplanen er et dynamisk værktøj, som kommunen – hvis beboeren giver lov – kan få informationer fra.

Priser

Det er op til de enkelte kommuner at vurdere, hvad den enkelte borger kan betale i egenbetaling. Dette beløb opkræver kommunen selv hos borgeren.

Takstpriserne for kommunerne i 2023 er kr. 1.384 for et værelse i vores udslusningsdel og kr. 1.725 kr. for alle øvrige værelser. 

Læs mere om:

Vi hjælper mennesker i nød til at tage ansvar for deres eget liv og forbedre det. Det gør vi ved at lytte, tale sammen og følges ad. 

På Blå Kors Pensionat Taastrup giver vi beboerne en stabil og rusfri dagligdag gennem et aktivt socialt liv med tætte forhold til andre mennesker.

Som hjemløs er man ofte marginaliseret og afskåret fra basale mellemmenneskelige relationer, fordi misbrug og psykosociale problemer har ødelagt forholdet til familie og venner.

Derfor sætter vi de personlige relationer og netværk i højsædet på pensionatet. Det sker gennem vores kontaktpersonordning for både nuværende og tidligere beboere.

Den overordnede tankegang for opholdet på pensionatet er det, vi kalder social behandling, og som vi adskiller i to områder: 

1. Den behandlende del:

Her har personalet mulighed for at engagere sig, være hos og tegne billeder af, hvordan vi ser og opfatter det, der sker i og omkring beboeren. Samtidig giver vi modstand og kritik og har lov til at være uenige.

Vi arbejder både med relationsbehandling og miljøterapi.

2. Den ressourcefremskaffende del:

Vi formidler vores kendskab til lovgivningen og hjælper med at skaffe bolig, arbejde, penge m.m.

Alle beboere får en fast kontaktperson fra den dag, de flytter ind. Herefter mødes beboer og kontaktperson til samtale mindst hver 14. dag.

Ordningen med en kontaktperson er rammen om vores hovedydelse, som er relationstræning.

Samtalerne mellem beboer og kontaktperson på pensionatet kan dreje sig om økonomi og netværk, men også om årsagerne til hjemløshed. Beboeren bestemmer, hvad vi skal tale om

Mange misbrugere, hjemløse og udsatte mennesker har mistet kontakten til familien, og derfor bliver kontaktpersonen ofte den, som beboeren vender sine personlige problemer med.

Samtalerne fortsætter, når beboeren flytter ud

Samtalerne mellem beboer og kontaktperson fortsætter, når beboeren flytter fra pensionatet. I seks måneder efter opholdet mødes de stadig en time hver 14. dag, hvis den tidligere beboer ønsker det.

Derudover er tidligere beboere velkomne til fortsat at komme på pensionatet, spise, snakke og deltage i aktiviteter.

Der er mange tidligere beboere, som på den måde bliver venner af huset.

Vi siger ordentligt farvel - når beboeren er klar

Mange af beboerne på pensionatet har uafsluttede forhold bag sig, og de fleste har skiftet sagsbehandler mange gange uden at have fået sagt farvel.

Vi er derfor meget omhyggelige med at afslutte relationer, så vi ikke bliver et nyt svigt. Og beboeren kan altid vende tilbage og tale med os igen.

På Blå Kors Pensionat Taastrup hjælper vi folk til at blive rusfri og stærkere og bedre til at bruge deres sociale netværk.

 

Kontakt

Blå Kors Pensionat Taastrup
Ludvig Hegners Allé 2
2630 Taastrup

Tlf.: 43 99 81 71
blaakorspensionat@blaakors.dk

Fax: 43 71 81 70

Leder
Ole Hjuler
ohj@blaakors.dk

Blaa Kors Pensionat Taastrup_bagside.jpg