På Blå Kors Hjemmet Hobro tager vi imod mennesker, der er kommet i vanskeligheder på grund af et massivt og ødelæggende misbrug, hjemløshed, psykiske udfordringer eller andre sociale udfordringer.

Vi er godkendt efter serviceloven §103, §107, §108 og §110 og tilbyder dagtilbud og døgnophold med forskelligt indhold og forskellige varighed - fra få måneders ophold til flere år.

Målgruppe for vores botilbud for mennesker med misbrug:

 • Personer med misbrugsproblemer
 • Personer, der har brug for en afrusning i forbindelse med alkohol-misbrug
 • Personer, som ikke har egen bolig
 • Personer, som ikke kan opholde sig i egen bolig på grund af sociale udfordringer
 • Personer, som ikke at kan fastholdes i ambulante behandlingssystemer
 • Personer med et misbrug, der ofte er kombineret  med andre problemer som psykisk sårbarhed, svagt netværk, manglende beskæftigelse m.m.

Vi modtager også personer med lettere psykiske lidelser og alkoholdemens. De skal dog være relativt selvhjulpne.

Målgruppe for hjemløse

 • Personer, som er i akut nød på grund af sociale problemer, misbrug, manglende bolig etc
 • Personer, der ikke har en bolig eller som følge af tunge problemer ikke kan fungere i egen bolig.
 • Personer, der ikke er i aktivt misbrug eller vil arbejde på at komme ud af sit misbrug.
 • Personer, der vil arbejde på en forandring i deres liv.
 • Personer, der har brug for en afrusning i forbindelse med alkohol-misbrug

Målgruppen for dagtilbuddet

 • Personer, der har svært ved at profitere af lignende tilbud hos kommunen.
 • Personer, der kan profitere af beskyttet beskæftigelse i rusfrie rammer.
 • Personer, der på grund af særlige sociale problemer, skal tilbydes et særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb. 

Er Blå Kors Hjemmet Hobro det rigtige tilbud til din borger?

Kontakt os, så finder vi ud af, om Blå Kors Hjemmet Hobro er det rigtige tilbud for din borger – ellers hjælper vi gerne med at finde det rette.

Ring til os på tlf. 96 57 21 00

Vi tilbyder

Vi hjælper mennesker, som har haft et alkoholmisbrug eller blandingsmisbrug i lang tid og er skadet psykisk, fysisk og socialt. Hos os kommer de ud af deres misbrug og får støtte til at skabe sig et bedre liv - §107/§108-ophold.

Vores botilbud:

 • Har plads til 20 beboere
 • Beboerne på §107 og 108 bor her fra 6 mdr. til flere år
 • De fleste flytter på et tidspunkt ud i egen bolig med støtte og pension eller arbejde

​Opholdet har fire faser, hvis længde varierer efter person:

 • Forberedelse: Henvisning, visitation, forsamtale, kontakt til kommune 
 • Stabilisering og udredning: Udarbejdelse af personlig opholdsplan, styr på medicin etc.
 • Udførelse: Gennemføre opholdsplan, opfølgning og korrigering af opholdsplan, statusmøder
 • Udslusning: Plan for tilværelsen efter ophold på Blå Kors Hjemmet Hobro, kontakt med kommunen

I forløbet indgår bl.a.

 • Miljøterapi - beboerne er eller bliver efterhånden selvhjulpne ift. tøjvask, indkøb m.m.
 • Daglige gøremål som rengøring, havearbejde, værkstedsarbejde etc.
 • Individuel samtaleterapi eller gruppeterapi
 • En fast daglig struktur uden rusmidler
 • Støtte til at genoprette kontakt med familien
 • Hjælp til at rydde op i økonomien og få styr på fremtiden
 • Rigtig mange samtaler og kontakt med andre mennesker
 • Samtaler med psykiater, hvis det er nødvendigt

 

Vi hjælper mennesker videre, når de ikke har et hjem eller ikke kan klare sig selv i deres hjem - §110-ophold.

Vores hjemløseafdeling:

 • Har plads til 20 beboere
 • Beboerne bor her typisk 3-6 mdr.
 • De fleste kommer videre i behandling, ud i egen bolig, botilbud, jobpraktik el.lign.

Vi tilbyder et ophold med fire faser:

 1. Forberedelse: Forsamtale, visitation, kontakt til kommune 
 2. Stabilisering og udredning: Udarbejdelse af personlig opholdsplan
 3. Udførelse: Gennemføre opholdsplan, opfølgning og korrigering af opholdsplan, statusmøder 
 4. Udslusning: Plan for tilværelsen efter ophold på Blå Kors Hjemmet Hobro, kontakt med kommunen, evt. efterværn

Beboerne har en række muligheder:

 • Vækstgruppe
 • Individuel terapi
 • Motion
 • Hobby-aktiviteter som billard, bowling og udflugter
 • Massage, fysioterapi og fodmassage
 • Socialrådgiverbistand
 • Gældsrådgivning
 • Beskæftigelse i montageværksted, køkken, rengøring eller på udendørsarealer
 • Rådgivning om kost og ernæring 

Visitation

 • Du kan selv møde op og få en samtale om ophold hos os
 • Hjemmets leder afgør, om du er i målgruppen, og vi kan hjælpe dig 
 • Hvis vi ikke har plads, hjælper vi dig videre til et andet relevant bosted
 • Din kommune kan også henvise dig til Blå Kors Hjemmet Hobro.

Dagtilbud - beskyttet beskæftigelse

Vores dagtilbud er beskæftigelse i værksted, køkken, have eller med rengøring for mennesker, der har brug for aktivering i trygge rammer - §103.

Blå Kors Hjemmet Hobro har fire dagtilbudspladser

 • Vores dagtilbud er for borgere med misbrugsproblemer og sociale problemer, som bor i deres eget hjem.
 • Dagtilbuddet følger Serviceloven §103
 • Det er en kombination af beskyttet beskæftigelse, aktivitet og samvær med fagligt kvalificeret personale og beboere på Blå Kors Hjemmet 
 • Beskæftigelsen er på værksted med at samle legetøj, havearbejde, rengøring eller køkkenarbejde.

Inkluderet i dagtilbuddet

 • Fysioterapeut med vedligeholdelses- og øvelsestræning samt individuelle træningsprogrammer
 • Vejledning ved køkkenpersonalet i ernæringsrig kost
 • Socialpædagogiske og støttende samtaler med en medarbejder
 • Konsultation ved hjemmets socialrådgiver
 • Daglige aktiviteter som gåtur, udflugter, socialt samvær og fejring ved højtider
 • Udlevering af antabus

Mulighed for tilkøb

Der vil uden for dagsprisen være mulighed for at købe en eller flere tillægsydelser:

 • Sund mad til rimelig pris, som spises sammen med beboere og personale på hjemmet
 • Fodterapeut (afregnes efter gældende takst for området)
 • Psykiater (afregnes efter gældende takst for området)
 • Psykoterapeut (afregnes efter gældende takst for området)
 • Medicindosering / bestilling etc. (afregnes efter timeforbrug)

Blå Kors Minibo er vores socialpædogogisk botilbud for mennesker med dobbeltdiagnose, det vil sige misbrug af alkohol og/eller stoffer samt en eller flere psykiske lidelser.

Minibo hører til Blå Kors Hjemmet Hobro men har eget hus i Hobro midtby. Se Minibos egen hjemmeside

Blå Kors Minibo:

 • har plads til 8 beboere
 • målgruppen er voksne med misbrugsproblemer kombineret med svære sociale og psykiske problemer
 • er et socialpædagogisk botilbud, der tilbyder et helhedsorienteret opholdsforløb
 • mange beboere har haft et alkohol- og/eller stofmisbrug i mange år og har været i behandling før
 • har en person brug for afrusning inden indskrivning kan det ske på Blå Kors Hjemmet i Hobro
 • er godkendt efter serviceloven §107, §108 og §110 

Kontakt                            
Rørholmsgade 25
9500 Hobro
Tlf. 96 57 60 00
minibo@blaakors.dk
 

Helhedsorienteret tilgang

Her tilbyder vi trygge og rummelige rammer for forandring i et rusfrit miljø, sådan at det enkelte menneske har mulighed for at få det bedre. Vi har en helhedsorienteret tilgang til behandling af alkoholskader og lægger vægt på, at beboeren får det bedre fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Gode fysiske rammer

Alle beboere har eneværelse. Både inde og ude er der gode muligheder for fællesaktiviteter i behagelige rammer og mulighed for at finde en hyggekrog for sig selv. Beboerne kommer fra hele landet, nogle bor her i måneder, andre i flere år.

Sund kost i hverdagen

Vores personale sørger for, at der dagligt bliver lavet sund og ernæringsrigtig mad sammen med beboerne. Der serveres tre hovedmåltider om dagen.

Vi tilbyder afrusning i trygge rammer under opsyn af sygeplejerske og læge. 

Afrusning på Blå Kors Hjemmet Hobro

 • Afrusning, behandling og observation af en alkoholforgiftet person foregår i rolige og trygge rammer
 • Vi giver medicin mod abstinenser, men medicinen skal ordineres af egen læge inden indskrivning.
 • Det daglige ansvar for behandlingen har sygeplejersken på Blå Kors Hjemmet
 • Sygeplejersken og vores socialrådgiver er sammen med borgeren med til at afklare, hvad der skal ske efter afrusningen
 • Socialrådgiveren koordinerer planerne med borgerens hjemkommune
 • Personer i afrusning kan efter et par dage deltage i det almindelige liv på hjemmet
 • Nogle kommer hjem til sig selv igen, andre flytter ind på Blå Kors Hjemmet og får hjælp til at få styr på deres liv

Rent praktisk

 • Vi modtager i dagtimerne 8.30-14.30
 • SKP, læger, sagsbehandlere, politi og andre, der har behov for at få en borger afruset, skal ringe for at sikre, at der er plads og aftale ankomsttid
 • Afrusningsforløbet betales af bopælskommunen med udgangspunkt i SEL §110. Der er ingen egenbetaling for borgeren
 • Abstinensmedicin skal ordineres af en læge, så vi anbefaler, at man kontakter egen læge før indskrivning, og denne ordinerer medicinen
 • Et afrusningsforløb vil typisk vare 7-10 dage
 • Kontakt os på tlf. 9657 2100 ved spørgsmål.

Visitation

 • Personer som ønsker hjælp til at blive afruset kan selv henvende sig på Blå Kors Hjemmet Hobro
 • Familiemedlemmer som ønsker, at en pårørende får hjælp til at blive afruset kan kontakte Blå Kors Hjemmet Hobro
 • Læger, sygeplejersker, sagsbehandlere og andre, som kommer i kontakt med en alkoholafhængig borger kan henvende sig
 • Vi tager kun en beruset person ind til afrusning, når personen er ved bevidsthed og indstillet på at samarbejde
 • Ved visitationen gennemgår vi personens situation og sørger for, at han eller hun indlægges på et sygehus, hvis det er nødvendigt
 • Vi anbefaler, at man bliver undersøgt hos egen læge, inden ankomst hos os

Afrusning med professionel hjælp er sikrest

Et stort og længevarende forbrug af alkohol kan føre til afhængighed og tolerans. Det vil sige, at personen skal drikke mere og mere for at opnå den ønskede rus. Derfor kan et pludseligt ophør af druk føre til både fysiske og psykiske abstinenser. I den forbindelse har behandling vist sig som en vigtig medspiller til at undgå bl.a. angst og forstyrret døgnrytme.

Vores CTI-medarbejder kan hjælpe beboerne med at etablere sig, når de flytter hjem.

Vi har en socialpædagog ansat til at støtte i den kritiske tid, når en beboer skal til at bo alene og klare sig selv.

 • Efterværnet begynder, mens beboeren er hos Blå Kors og slutter, når borgeren kan klare sig i egen bolig
 • Efterværn varer typisk 9 mdr.
 • Hjemkommunen betaler for CTI-medarbejderens timer
 • Efterværn skal forhindre tilbagefald
 • Borgeren får bisidder med til læge, på kommune osv i starten
 • CTI-medarbejderen er med til at sikre rette støtte til borgeren
 • Borgeren får hjælp til at opsøge væresteder, foreninger, naboer og andet muligt netværk
 • Efterværn er også at blive inviteret med til fest og højtider på Blå Kors Hjemmet

CTI = CRITICAL TIME INTERVENTION

En medarbejder knyttes til beboeren, allerede før han eller hun flytter ud fra hjemmet. Derved sikrer vi, at skiftet fra Blå Kors Hjemmet ikke bliver så voldsomt.

CTI-medarbejderen hjælper med at skabe bånd til støtte- og behandlingstilbud samt familie og venner - de skal støtte borgeren fremover.

Borgeren efterlades ikke alene i den første tid 'udenfor.'
Denne periode er ofte er kritisk for mennesker med misbrug og sociale problemer. 

Visitation

Louise Kristensen og Lenette Schultz Nielsen - Foto Helene Bagger (2).JPG

Kommunen visiterer typisk borgeren til Blå Kors Hjemmet Hobro, det er dog ikke nødvendigt på vores tilbud for hjemløse eller i afrusning.

Visitation sker ofte på baggrund af henvendelse fra borgeren, sygehus, misbrugscenter, sagsbehandler eller lignende.

Både borgeren selv eller lægen, sagsbehandleren eller andre omkring borgeren kan også henvende sig til Blå Kors Danmarks socialkonsulent Marianne Dyrby Nielsen på tlf. 20 83 24 20, så hjælper hun med at matche borger og botilbud eller anden indsats.

Forsamtale og besøg

Vi tilbyder borgeren et besøg og en forsamtale for at sikre, at vi kan tilbyde det, som personen har brug for. Besøget og forsamtalen gør bl.a.

 • At borgeren ser og oplever vores botilbud og miljø
 • At borgeren kan redegøre for sine forventninger og behov
 • At lederen, socialrådgiveren eller vores souschef præsenterer tilbud, muligheder og den socialpædagogiske behandling
 • At vi afstemmer vores forventninger
 • At borgeren kan træffe en endelig beslutning på grund af sine egne oplevelser

Botilbud for alkoholmisbrugere §107

Botilbud for alkoholmisbrugere §108

Korte ophold for hjemløse §110

Dagtilbud - beskyttet beskæftigelse §103

Priser 2021 for Blå Kors Hjemmet Hobro

§107 + §108 Hjemmet Døgntakst inkl. kost (73,-) + logi (52,-) - 1.486 kr.

§107 + §108 Minibo Døgntakst inkl. kost og logi - 2.363 kr.

§110 Minibo inkl logi (73) - Kost 52,- opkræver vi hos borgeren - 2.311 kr.                   

§110 Døgntakst inkl. logi (73,-) - Kost 52,- opkræver vi hos borgeren - 1.668 kr.     

§110 Afrusning Døgntakst - 2.641 kr.

§103 Dagtilbud mandag-fredag - 367 kr.

§85 Efterværn timepris inkl. kørsel - 423 kr.

§110 Efterforsorg efter CTI-modellen 9 mdr´s forløb - 210 kr. pr. dag/x7 ugl. eller timepris som §85

I de fleste tilfælde betaler kommunen for et ophold på Blå Kors Hjemmet Hobro og Minibo, men vi modtager også selvbetalere.

Handlekommunen kan vurdere, at beboeren skal bidrage med en vis egenbetaling, jvf. Serviceloven §95.

Rapporter

Seneste tilsynsrapport fra Socialtilsynet for Blå Kors Hjemmet Hobro.

Seneste tilsyn

Seneste tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed for Blå Kors Hjemmet Hobro.

Download rapporten her

Seneste tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed for Blå Kors Minibo. Blå Kors Minibo er et botilbud til mennesker med dobbeltbelastninger og hører under Blå Kors Hjemmet Hobro.

Download rapporten her

Kontakt

Ølsvej 16-18
9500 Hobro
Tlf.: 96 57 21 00

hobro@blaakors.dk 
Sikker mail: sikkermail-hobro@blaakors.dk

konstitueret forstander Dennis Russi
dru@blaakors.dk

Hobro_023_15092014.jpg