På Blå Kors Hjemmet Hobro tager vi imod mennesker, der er kommet i vanskeligheder på grund af et massivt og ødelæggende misbrug, hjemløshed, psykiske udfordringer eller andre sociale udfordringer.

Vi er godkendt efter serviceloven §103, §107, §108 og §110 og tilbyder dagtilbud og døgnophold med forskelligt indhold og forskellige varighed - fra få måneders ophold til flere år.

Målgruppe for botilbud (§107-§108):

 • Personer med misbrugsproblemer
 • Personer, der ikke er i aktivt misbrug eller vil arbejde på at komme ud af sit misbrug
 • Personer, som ikke har egen bolig
 • Personer, som ikke kan opholde sig i egen bolig på grund af sociale udfordringer
 • Personer, som ikke at kan fastholdes i ambulante behandlingssystemer
 • Personer med et misbrug, der ofte er kombineret  med andre problemer som psykisk sårbarhed, svagt netværk, manglende beskæftigelse m.m.
 • Personer med lettere psykiske lidelser og alkoholdemens, som dog er relativt selvhjulpne

Målgruppe for hjemløsetilbuddet (§110):

 • Personer, som er i akut nød på grund af sociale problemer, misbrug, manglende bolig etc
 • Personer, der ikke har en bolig eller som følge af tunge problemer ikke kan fungere i egen bolig.
 • Personer, der ikke er i aktivt misbrug eller vil arbejde på at komme ud af sit misbrug.
 • Personer, der vil arbejde på en forandring i deres liv.
 • Personer, der har brug for en afrusning i forbindelse med alkohol-misbrug

Målgruppen for dagtilbuddet (§103):

 • Personer, der har svært ved at profitere af lignende tilbud hos kommunen.
 • Personer, der kan profitere af beskyttet beskæftigelse i rusfrie rammer.
 • Personer, der på grund af særlige sociale problemer, skal tilbydes et særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb. 

Er Blå Kors Hjemmet Hobro det rigtige tilbud til din borger?

Kontakt os, så finder vi ud af, om Blå Kors Hjemmet Hobro er det rigtige tilbud for din borger – ellers hjælper vi gerne med at finde det rette.

Ring til os på tlf. 96 57 21 00

Vi tilbyder

Vi hjælper mennesker, som har haft et alkoholmisbrug eller blandingsmisbrug i lang tid og er skadet psykisk, fysisk og socialt. Hos os kommer de ud af deres misbrug og får støtte til at skabe sig et bedre liv - §107/§108-ophold.

Vores botilbud:

 • Borgerne på §107 og 108 bor her typisk i en midlertidig længerevarende periode
 • De fleste flytter på et tidspunkt ud i egen bolig med støtte og pension eller arbejde

​Opholdet har fire faser, hvis længde varierer efter person:

 • Forberedelse: Henvisning, visitation, forsamtale, kontakt til kommune 
 • Stabilisering og udredning: Udarbejdelse af opholds- og udredningsplan (ressourceplan FFB), styr på medicin etc.
 • Udførelse: Gennemføre opholdsplan, opfølgning og korrigering af opholdsplan, statusmøder
 • Udslusning: Plan for tilværelsen efter ophold på Blå Kors Hjemmet Hobro, kontakt med kommunen

I forløbet indgår bl.a.

 • Miljøterapi - beboerne er eller bliver efterhånden selvhjulpne ift. tøjvask, indkøb m.m.
 • Daglige gøremål som rengøring, havearbejde, værkstedsarbejde etc.
 • En fast daglig struktur uden rusmidler
 • Støtte til at genoprette kontakt med netværk
 • Hjælp til at rydde op i økonomien og få styr på fremtiden
 • Hyppige samtaler og kontakt med andre mennesker
 • Samtaler med psykiater, hvis det er nødvendigt
 • Neurofeedback, FIT, NADA

 

Vi hjælper mennesker videre, når de ikke har et hjem eller ikke kan klare sig selv i deres hjem - §110-ophold.

Vores hjemløseafdeling:

 • Borgere bor her gennemsnitsligt 3-6 mdr.
 • De fleste kommer videre i egen bolig med bostøtte, botilbud, døgnbehandling el.lign.

Vi tilbyder et ophold med fire faser:

 1. Forberedelse: Visitation, kontakt til kommune og opstartsmøde
 2. Stabilisering og udredning: Udarbejdelse af opholds- og udredningsplan (ressourceplan FFB)
 3. Udførelse: Gennemføre opholdsplan, opfølgning og korrigering af opholdsplan, statusmøder 
 4. Udslusning: Plan for tilværelsen efter opholdet på Blå Kors Hjemmet Hobro, kontakt med kommunen, iværksættelse af bostøtte

Beboerne har en række muligheder:

 • Hjælp til boligsøgning og afklaring boligstøttebehov
 • Motion
 • Hobby-aktiviteter som billard, bowling og udflugter
 • Massage
 • Socialrådgiverbistand
 • Gældsrådgivning
 • Beskæftigelse i montageværksted, køkken, rengøring eller på udendørsarealer
 • Rådgivning om kost og ernæring 

Visitation

 • Borgeren kan selv møde op og få en samtale om ophold hos os
 • Hjemmets forstander afgør, om du er i målgruppen, og vi kan hjælpe dig 
 • Hvis vi ikke har plads, hjælper vi dig videre til et andet relevant bosted
 • Borgerens hjemkommune kan også henvise til Blå Kors Hjemmet Hobro.

Dagtilbud - beskyttet beskæftigelse

Vores dagtilbud er beskæftigelse i værksted, køkken, have eller med rengøring for mennesker, der har brug for aktivering i trygge rammer - §103.

Blå Kors Hjemmet Hobro har seks dagtilbudspladser

 • Dagtilbuddet følger Serviceloven §103
 • Det er en kombination af beskyttet beskæftigelse, aktivitet og samvær med fagligt kvalificeret personale og borgere på Blå Kors Hjemmet 
 • Beskæftigelsen er på værksted med at samle legetøj, havearbejde, rengøring eller køkkenarbejde.

Inkluderet i dagtilbuddet

 • Vejledning ved køkkenpersonalet i ernæringsrig kost
 • Socialpædagogiske og støttende samtaler med en medarbejder
 • Konsultation ved hjemmets socialrådgiver
 • Daglige aktiviteter som gåtur, udflugter, socialt samvær og fejring ved højtider
 • Udlevering af antabus

Mulighed for tilkøb

Der vil uden for dagsprisen være mulighed for at købe en eller flere tillægsydelser:

 • Sund mad til rimelig pris, som spises sammen med beboere og personale på hjemmet
 • Psykiater (afregnes efter gældende takst for området)
 • Medicindosering / bestilling etc. (afregnes efter timeforbrug)

Blå Kors Minibo er vores socialpædagogisk botilbud for mennesker med dobbeltdiagnose, det vil sige misbrug af alkohol og/eller stoffer samt en eller flere psykiske lidelser.

Blå Kors Minibo:

 • har plads til 8 borgere
 • målgruppen er voksne med misbrugsproblemer kombineret med svære sociale og psykiske problemer
 • er et socialpædagogisk botilbud, der tilbyder et helhedsorienteret opholdsforløb
 • mange borgere har haft et alkohol- og/eller stofmisbrug i mange år og har været i behandling før
 • har en person brug for afrusning inden indskrivning kan det ske på Blå Kors Hjemmet i Hobro
 • er godkendt efter serviceloven §107, §108 og §110 

Minibo hører til Blå Kors Hjemmet, men har eget hus i Hobro midtby. Se Minibos egen hjemmeside

Kontakt                            
Rørholmsgade 25
9500 Hobro
Tlf. 96 57 60 00
minibo@blaakors.dk
 

Vi tilbyder afrusning i trygge rammer under opsyn af fagligt kvalificeret personale døgnet rundt.

Et stort og længevarende forbrug af alkohol kan føre til afhængighed og tolerans. Det vil sige, at personen skal drikke mere og mere for at opnå den ønskede rus. Derfor kan et pludseligt ophør af stort alkoholindtag føre til både fysiske og psykiske abstinenser. I den forbindelse har medicinsk afrusning vist sig at være en effektiv behandling for at undgå bl.a. angst og forstyrret døgnrytme.

Afrusning på Blå Kors Hjemmet Hobro

 • Afrusning, behandling og observation af en alkoholforgiftet person foregår i rolige og trygge rammer
 • Vi giver medicin mod abstinenser, men medicinen skal ordineres af egen læge inden indskrivning.
 • Det daglige ansvar for behandlingen har sygeplejersken på Blå Kors Hjemmet
 • Sygeplejersken og vores socialrådgiver er sammen med borgeren med til at afklare, hvad der skal ske efter afrusningen
 • Socialrådgiveren koordinerer planerne med borgerens hjemkommune
 • Personer i afrusning kan efter et par dage deltage i det almindelige liv på hjemmet

Rent praktisk

 • SKP, læger, sagsbehandlere, politi og andre, der har behov for at få en borger afruset, skal ringe for at sikre, at der er plads og aftale ankomsttid
 • Abstinensmedicin skal ordineres af en læge, så vi anbefaler, at man kontakter egen læge før indskrivning, og denne ordinerer medicinen
 • Et afrusningsforløb vil typisk vare 7-10 dage

Visitation

 • Personer som ønsker hjælp til at blive afruset kan selv henvende sig på Blå Kors Hjemmet Hobro
 • Familiemedlemmer som ønsker, at en pårørende får hjælp til at blive afruset kan kontakte Blå Kors Hjemmet Hobro
 • Læger, sygeplejersker, sagsbehandlere og andre, som kommer i kontakt med en alkoholafhængig borger kan henvende sig
 • Vi tager kun en beruset person ind til afrusning, når personen er ved bevidsthed og indstillet på at samarbejde
 • Ved visitationen gennemgår vi personens situation og sørger for, at han eller hun indlægges på et sygehus, hvis det er nødvendigt
 • Vi anbefaler, at man bliver undersøgt hos egen læge, inden ankomst hos os

 

Vores CTI-medarbejder kan hjælpe beboerne med at etablere sig, når de flytter hjem.

Vi har en socialpædagog ansat til at støtte i den kritiske tid, når en beboer skal til at bo alene og klare sig selv.

 • Efterværnet begynder, mens beboeren er hos Blå Kors og slutter, når borgeren kan klare sig i egen bolig
 • Efterværn varer typisk 9 mdr.
 • Hjemkommunen betaler for CTI-medarbejderens timer
 • Efterværn skal forhindre tilbagefald
 • Borgeren får bisidder med til læge, på kommune osv i starten
 • CTI-medarbejderen er med til at sikre rette støtte til borgeren
 • Borgeren får hjælp til at opsøge væresteder, foreninger, naboer og andet muligt netværk
 • Efterværn er også at blive inviteret med til fest og højtider på Blå Kors Hjemmet

CTI = CRITICAL TIME INTERVENTION

En medarbejder knyttes til beboeren, allerede før han eller hun flytter ud fra hjemmet. Derved sikrer vi, at skiftet fra Blå Kors Hjemmet ikke bliver så voldsomt.

CTI-medarbejderen hjælper med at skabe bånd til støtte- og behandlingstilbud samt familie og venner - de skal støtte borgeren fremover.

Borgeren efterlades ikke alene i den første tid 'udenfor.'
Denne periode er ofte er kritisk for mennesker med misbrug og sociale problemer. 

Priser 2024 for Blå Kors Hjemmet Hobro

§107 + §108 Hjemmet Døgntakst - 1.690 kr.

§107 + §108 Minibo Døgntakst inkl. kost og logi - 2.649 kr.

§110 Minibo inkl. logi - Kost 54,- opkræver vi hos borgeren - 2.593 kr.                   

§110 Døgntakst inkl. logi - Kost 56,- opkræver vi hos borgeren - 1.955 kr.     

§103 Dagtilbud mandag-fredag - 389 kr. pr. dag

§85/85a timepris inkl. kørsel - 451 kr. (§85a døgnpris er mulig efter aftale)

Handlekommunen kan vurdere, at borgeren skal bidrage med en vis egenbetaling

Rapporter

Seneste tilsynsrapport fra Socialtilsynet for Blå Kors Hjemmet Hobro.

Seneste tilsyn

Seneste tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed for Blå Kors Hjemmet Hobro.

Download rapporten her

Seneste tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed for Blå Kors Minibo. Blå Kors Minibo er et botilbud til mennesker med dobbeltbelastninger og hører under Blå Kors Hjemmet Hobro.

Download rapporten her

Kontakt

Ølsvej 14-18
9500 Hobro
Tlf.: 96 57 21 00

hobro@blaakors.dk 
Sikker mail: sikkermail-hobro@blaakors.dk

Forstander Dennis Kongensholm Russi
dru@blaakors.dk

Hobro_023_15092014.jpg