Blå Kors Hjemmet Hobro er en selvejende institution, som ledes af en bestyrelse på fem medlemmer.

Bestyrelsens sammensætning

Tre af bestyrelsens medlemmer er udpeget af Blå Kors. De to øvrige medlemmer er udpeget af Mariagerfjord kommune

  • Konstitueret Formand: Christian Bjerre - udpeget af Blå Kors Danmark
  • Bestyrelsesmedlem: Kirstine Bang Kruse Kristensen - udpeget af Blå Kors Danmark
  • Bestyrelsesmedlem: Dan Månsson – udpeget af Blå Kors Danmark
  • Bestyrelsesmedlem: Lene Nielsen – Kommunal udpeget
  • Bestyrelsesmedlem: Jan Andersen – Kommunal udpeget

I bestyrelsesmøderne deltager derforuden:

  • Forstander, Dennis Kongensholm Russi
  • Faglig Leder og Souschef, Kristina Zimmermann Søndergaard
  • Medarbejderrepræsentant, Jesper Andersen
  • Medarbejderrepræsentant, Cecilie Beck Gylling